Сул орон тооны зар


Одоогоор манай байгууллагад сул ажлын байр байхгүй байна. 
Танд баярлалаа