Албан хаагчдын танилцуулга, чиг үүрэг


Нэр

Албан тушаал

Ажилласан жил

Бүртгэл, статистикийн салбарт ажилсан жил

Хариуцсан салбар

Мэргэжил

Боловсрол

Төггсөн сургууль

1 Л.Мөнгөнцэцэг Хэлтсийн дарга 10 Хэлтсийн өдөр тутмын үйл ажиллагаа, хяналт Инженер Бакалавр ПДС

2

Я.Отгонбаяр

Ахлах мэргэжилтэн

25

24

Хөдөө аж ахуй, эдийн засгийг салбарын мэдээ, мэдээлэл, бусад салбар

Инженер,

Нягтлан бодогч

Бакалавр

УМДС

НББМДС

3

Б.Нарантуяа

Мэргэжилтэн

12

12

Хүн ам, нийгмийн салбарын мэдээ мэдээлэл, бусад салбар, мэдээллийн технологи

Эдийн засагч-статистикч

Нягтлан бодогч

Магистр

МУБИС

ХУИС

МБДС

4 Ү.Содномпил Мэргэжилтэн 4 2 Хүн ам, нийгмийн салбарын мэдээ мэдээлэл, бусад салбар, мэдээллийн технологи Эдийн засаг математик загварчлал Бакалавр МУБИС

5

С.Ууганцэцэг

Гэрээт ажилтан

1

1

Үнэ, бусад салбар

 Нягтлан бодогч

Бакалавр

СЭЗДС

6

Б.Дуламсүрэн

Судлаач

4

4

АХС, ӨНЭЗС

Эдийн засагч-статистикч

Бакалавр

ХААИС