Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан


 

Говьсүмбэр аймгийн Засаг Даргын дэргэдэх Статистикийн хэлтсийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан

Д/д Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан Огноо Гэрээ төлөвлөгөө Гэрээний биелэлт
1

Говьсүмбэр аймгийн статистикийн хэлтсийн даргын үр дүнгийн гэрээний биелэлтийн тайлан

2017-10-01

Татах

Татах

2

Говьсүмбэр аймгийн засаг даргын дэргэдэх статистикийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн я.отгонбаярын үр дүнгийн гэрээний биелэлт /2017 оны байдлаар/

2017-10-01

Татах

Татах

Говьсүмбэр аймгийн Засаг Даргын дэргэдэх Статистикийн хэлтсийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан

Д/д Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан Огноо Гэрээ төлөвлөгөө Гэрээний биелэлт 
1 Байгууллагын үр дүнгийн гэрээ 

2018-03-01

Татах Татах
2 Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 

2018-03-1

Татах

Татах

3

Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх статистикийн хэлтсийн  2018 оны төлөвлөгөө

2018-03-01

Татах

Татах
4

Статистикийн хэлтсийн “хариуцлагын жил”-ийн хүрээнд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт

2018-03-01

Татах

Татах

5

Статистикийн хэлтсийн ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтүүдийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

2018-03-01 Татах

Татах

6

Ажилтнуудын   ажиллах нөхцөл,нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн 2018 оны төлөвлөгөө

  Татах  
7

Статистикийн хэлтсийн “хариуцлагын жил”-ийн хүрээнд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө

 

Татах

 
8

Статистикийн хэлтсийн 2018 оны сургалт, сурталчилгааны төлөвлөгөө

 

Татах

 
9

Говьсүмбэр аймгийн засаг даргын дэргэдэх статистикийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн я.отгонбаярын үр дүнгийн гэрээний биелэлт

 

Татах

Татах

10

Статистикийн хэлтсийн хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг тайлагнах хүснэгт аймгийн засаг даргын 03 албан даалгавар

 

 

Татах

11

Үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг дүгнэх

   

Татах

12

Статистикийн хэлтсийн хүний нөөцийг чадавхжуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар 2018 оны зорилтын биелэлтийн тайлан

 

 

Татах

13

Говьсүмбэр аймгийн засаг даргын дэргэдэх статистикийн хэлтсийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийн гүйцэтгэлийг сайжруулах 2018 оны төлөвлөгөө

 

Татах

 
14        

7 хонгийн үнийн мэдээ

2018 оны 7-р сарын 17-ны өдрийн байдлаар

Барааны нэр төрөл 

Нэгжийн үнэ

Гурил 1-р зэрэг, кг

1150

Үхрийн мах, кг 

7500

Хонины мах, кг

6500

Ямааны мах, кг

5500

Элсэн чихэр, кг

1700

Цагаан будаа, кг 

2300

Ноолуур, кг

82500

Бензин, А92

1860

Бензин, А80

1750

Дизелийн түлш 

2200