Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан


 

Говьсүмбэр аймгийн Засаг Даргын дэргэдэх Статистикийн хэлтсийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайл

Д/д                     

Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан Огноо Гэрээ төлөвлөгөө Гэрээний биелэлт
1

Говьсүмбэр аймгийн статистикийн хэлтсийн даргын үр дүнгийн гэрээний биелэлтийн тайлан

 

2017-10-01                                             

Татах

Татах

2

Говьсүмбэр аймгийн засаг даргын дэргэдэх статистикийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн я.отгонбаярын үр дүнгийн гэрээний биелэлт /2017 оны байдлаар/

2017-10-01

Татах

Татах

Говьсүмбэр аймгийн Засаг Даргын дэргэдэх Статистикийн хэлтсийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан

Д/д        Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан Огноо Гэрээ төлөвлөгөө Гэрээний биелэлт 
1 Байгууллагын үр дүнгийн гэрээ 

2018-03-01

Татах Татах
2 Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 

2018-03-1

Татах

Татах

3

Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх статистикийн хэлтсийн  2018 оны төлөвлөгөө

2018-03-01

Татах

Татах
4

Статистикийн хэлтсийн “хариуцлагын жил”-ийн хүрээнд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт

2018-03-01

Татах

Татах

5

Статистикийн хэлтсийн ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтүүдийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

2018-03-01 Татах

Татах

6

Ажилтнуудын   ажиллах нөхцөл,нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн 2018 оны төлөвлөгөө

2018-02-02                 Татах  
7

Статистикийн хэлтсийн “хариуцлагын жил”-ийн хүрээнд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө

2018-04-01

Татах

 
8

Статистикийн хэлтсийн 2018 оны сургалт, сурталчилгааны төлөвлөгөө

2018-03-01

Татах

 
9

Говьсүмбэр аймгийн засаг даргын дэргэдэх статистикийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Я.Отгонбаярын үр дүнгийн гэрээний биелэлт

2018-05-22

Татах

Татах

10

Статистикийн хэлтсийн хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг тайлагнах хүснэгт аймгийн засаг даргын 03 албан даалгавар

2018-05-01

 

Татах

11

Үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг дүгнэх

2018-05-22  

Татах

12

Статистикийн хэлтсийн хүний нөөцийг чадавхжуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар 2018 оны зорилтын биелэлтийн тайлан

2018-05-20

 

Татах

13

Говьсүмбэр аймгийн засаг даргын дэргэдэх статистикийн хэлтсийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийн гүйцэтгэлийг сайжруулах 2018 оны төлөвлөгөө

2018-04-16

Татах

 
14        

          7 хоногийн үнийн мэдээ

     2019 оны 12-р сарын 11-ны байдлаар

Барааны нэр төрөл 

Нэгжийн үнэ

Гурил 1-р зэрэг, кг

1100

Үхрийн мах, кг 

8500

Хонины мах, кг

6000

Ямааны мах, кг

5000

Элсэн чихэр, кг

1650

Цагаан будаа, кг 

2275

Ноолуур,  кг

-

Боодолтой өвс 25 кг

8000

Шингэн сүү 1л

2000

Бензин, А92

1890

Бензин, А80

1810

Дизелийн түлш 

2580