Хэлтсийн даргын тушаал, шийдвэр


 

Говьсүмбэр аймгийн Засаг Даргын дэргэдэх Статистикийн хэлтсийн даргын тушаал, шийдвэр

 

Огноо Дугаар Товч утга Хуудас Файл

1

2020-01-02

Б/01

Д.Тунгалагтөгсийг ажилд томилох тухай

1

Татах

2

2020-01-06

Б/02

Д.Тунгалагтөгсөд нэмэгдэл олгох тухай

1

Татах

3

2020-01-06

Б/03

Г.Даваабаяртай гэрээ байгуулах тухай

1

Татах

4 2020-01-06 А/01 Хоолны мөнгө олгох тухай 1 Татах
5 2020-01-06 А/02 Байгууллагын орон тоо, албан хаагчдын цалин хөлс тогтоох тухай  1 Татах
6 2020-01-08 Б/04 Тоологч, шалгагч нартай гэрээ байгуулах тухай 1 Татах
7 2020-01-15 Б/05 Хяналтын тоологч, шалгагч гартай гэрээ байгуулах тухай 1 Татах
8 2020-01-24 Б/06 Д.Тунгалагтөгсөд ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 1 Татах

 

Говьсүмбэр аймгийн Засаг Даргын дэргэдэх Статистикийн хэлтсийн даргын тушаал, шийдвэр

 

Огноо

Дугаар

Товч утга

Хуудас

Файл

1

01/28/2019

А/01  

Байгууллагын орон тоо, албан хаагчдын цалин хөлс  тогтоох тухай                                                                         

1

Татах

2

01/28/2019

А/02

Дадлага удирдагчийг томилох тухай

1

Татах

3

01/28/2019

Б/01

Цалинг шинэчлэн тогтоох тухай /Гэрээт ажилтан Д.Оюунцэцэгийг зохион байгуулагч, нягтлан бодогчоор томилох тухай/

1

Татах

4

01/28/2019

Б/02

Цалинг шинэчлэн тогтоох тухай /Албан хаагчдын албан тушаалын цалинг шинэчлэн тогтоох тухай/

1

Татах

5

02/28/2019

А/03

Амралтын хуваарь батлах тухай 

1

Татах

6

03/01/2019

Б/03

Д.Оюунцэцэгийг ажилаас чөлөөлөх тухай 

1

Татах

7

03/01/2019

Б/04

Д.Тунгалагтөгсийг ажилд түр томилох тухай 

1

Татах

8

03/25/2019

Б/05

Д.Тунгалагтөгстэй гэрээ байгуулах тухай 

1

Татах

9

2019/04/15

А/04

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

1

Татах

10

2019/04/15

А/05

Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл байгуулах тухай

1

Татах

11

2019/04/15

Б/06

Б.Нарантуяатай гэрээ байгуулах тухай

1

Татах

12

2019/06/25

А/06

Хөрөнгийн тооллого явуулах тухай

1

Татах

13

2019/07/23

Б/07

Үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай

1

Татах

14

2019/07/23

Б/08

Б.Дуламсүрэнд хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай

1

Татах

15

2019/08/01

Б/09

С.Эрдэнэзаяаг ажлаас халах тухай

1

Татах

16

2019/09/24

Б/10

Тоологч нартай гэрээ байгуулах тухай

1

Татах

17

2019/10/09

А/07

Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх, хариуцлагатай жижүүр томилох тухай

1

Татах

18

2019/10/09

А/08

Үүрэг болгох тухай

1

Татах

19

2019/10/09

А/09

Ажлын тусгай горимоор ажиллах тухай

1

Татах

20

2019/10/30

Б/11

Б.Дуламсүрэнтэй байгуулсан гэрээг цуцлах тухай

1

Татах

21

2019/11/30

Б/12

Б.Нарантуяатай байгуулсан гэрээг цуцлах тухай

1

Татах

22

2019/12/16

Б/13

Э.Цэцэгсайхантай гэрээ байгуулах тухай

1

Татах
23 209/12/16 Б/14 Үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай 1 Татах
24 2019/12/18 Б/15 Үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай 1 Татах
25 2019/12/19 Б/16 Д.Тунгалагтөгсөд тэтгэмж олгох тухай 1 Татах
26 2019/12/24 А/10 Ахмадын сан байгуулах тухай 1 Татах
27 2019/12/25 А/11 Хөрөнгийн тооллогыг явуулах тухай 1 Татах

 

Говьсүмбэр аймгийн Засаг Даргын дэргэдэх Статистикийн хэлтсийн даргын тушаал, шийдвэр

 

Огноо Дугаар Товч утга Хуудас Файл

1

2018-02-01

Б/01

Цалингийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай

1

Татах

2

2017-01-22

А/01

Хоолны зардал олгох тухай

1

Татах

3

2017-01-23

А/02

Амралтын хуваарь батлах тухай 

1

Татах

4 2018-03-26 Б/02 С.Ууганцэцэгийг ажлаас чөлөөлөх тухай  1 Татах
5 2018-04-18 Б/03 Д.Оюунцэцэгийг ажилд томилох тухай  1 Татах
6 2018-04-18 Б/04 Д.Оюунцэцэгийг ажилд томилох тухай  1 Татах

 

Говьсүмбэр аймгийн Засаг Даргын дэргэдэх Статистикийн хэлтсийн даргын тушаал, шийдвэр

 

Огноо

Дугаар

Товч утга

Хуудас

Файл

1

2017-01-19

Б/01

Хоолны зардал олгох тухай

1

Татах

2

2017-02-15

А/01

Журам батлах тухай

4

Татах

3

2017-03-10

А/02

Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл байгуулах тухай

1

Татах

4

2017-03-10

А/03

Ажил үүргийн хуваарь батлах тухай

5

Татах

5

2017-04-03

А/04

Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай

2

Татах

6

2017-04-26

Б/02

Гэрээ байгуулах тухай

1

Татах

7

2017-05-01

Б/03

Я. Отгонбаяртай гэрээ байгуулах тухай

1

Татах

8

2017-06-21

А/05

Шагналд дагалдах мөнгөн олгох тухай

1

Татах

9

2017-07-01

Б/04

Хоолны мөнгө хасах тухай

1

Татах

10

2017-12-20

А/06

Өмчийн тооллого явуулах тухай

1

Татах

11

2017-12-07

Б/05

Нарантуяад тэтгэмж олгох тухай

1

Татах

12

2017-12-19

Б/06

Урамшуулал олгох тухай

          7 хоногийн үнийн мэдээ

     2020 оны 03-р сарын 25-ны байдлаар

Барааны нэр төрөл 

Нэгжийн үнэ

Гурил 1-р зэрэг, кг

1220

Үхрийн мах, кг 

10000

Хонины мах, кг

7500

Ямааны мах, кг

6500

Элсэн чихэр, кг

1717

Цагаан будаа, кг 

2367

Ноолуур,  кг

65000

Боодолтой өвс 25 кг

11000

Шингэн сүү 1л

-

Бензин, А92

1837

Бензин, А80

1773

Дизелийн түлш 

2510