Хэлтсийн даргын тушаал, шийдвэр


Говьсүмбэр аймгийн Засаг Даргын дэргэдэх Статистикийн хэлтсийн даргын тушаал, шийдвэр

Огноо Дугаар Товч утга Хуудас Файл
1 2017-01-19 Б/01 Хоолны зардал олгох тухай 1 Татах
2 2017-02-15 А/01 Журам батлах тухай 4 Татах
3 2017-03-10 А/02 Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл байгуулах тухай 1 Татах
4 2017-03-10 А/03 Ажил үүргийн хуваарь батлах тухай 5 Татах
5 2017-04-03 А/04 Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай 2 Татах
6 2017-04-26 Б/02 Гэрээ байгуулах тухай 1 Татах
7 2017-05-01 Б/03 Я. Отгонбаяртай гэрээ байгуулах тухай 1 Татах
8 2017-06-21 А/05 Шагналд дагалдах мөнгөн олгох тухай 1 Татах
9 2017-07-01 Б/04 Хоолны мөнгө хасах тухай 1 Татах