Инфографик


Д/д

Сэдэв

Огноо

Тайлан

1

Хүн ам, нийгмийн зарим үзүүлэлт, 2013-2017 он

2018-02-05

Татах

2

Говьсүмбэр аймгийн хөдөө аж ахуйн зарим үзүүлэлт, 2013-2017 он

2018-04-13

Татах

3

 

Говьсүмбэр аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдал, 2013-2017 он

2018-05-09

Татах

 

 

 

 

 

 

 

д/д

Сэдэв

Огноо

Тайлан

1

2018 оны 2 дугаар сарын инфографик

2018-03-14

Татах

2

2018 оны 3дугаар сарын инфографик

2018-04-13

Татах