Сумдын нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлт


Нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлтүүд, аймаг, сум, багийн дүнгээр

Үзүүлэлт

2013 он

2014 он

2015 он

Хүн амын тоо, насны бүлгээр

Татах

Татах

Татах 

Өрхийн тоо, ам бүлээр, сууцны төрлөөр

Татах

-

 
Амаржсан эхийн тоо Татах Татах

Татах

Гэрлэлт ба цуцлалтын тоо Татах Татах

Татах

Үрчлэгдсэн хүүхдийн тоо - Татах

Татах

Ядуу өрхийн тоо

- Татах

Татах

Нийгмийн зарим үзүүлэлт - Татах

Татах

Өрхийн тоо, өрхийн зарим үзүүлэлт

Татах

Татах

 

Хүн ам, өрх, малын зарим үзүүлэлтийн тоо

Татах

Татах

Татах
Цэргийн насны хүн амын тоо Татах Татах  
Хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийн тоо Татах Татах

Татах

Малчин өрхийн тоо

Татах

Татах

 

Мал бүхий өрхийн тоо

Татах

-

 

Малын орлого, зарлагын хөдөлгөөний тоо

Татах

Татах

 

Мөл төллөлтийн тоо

Татах

Татах

 

Гахай, тахианы тоо

Татах

Татах

 

Малжуулалтын арга хэмжээ, тоо

Татах

Татах

 

Шинээр гаргасан болон засварласан худгийн тоо

Татах

Татах

 

Эрлийз мал, хашаа худгийн тоо

Татах

-

 

7 хонгийн үнийн мэдээ

     2018 оны 9-р сарын 12-ны байдлаар

Барааны нэр төрөл 

Нэгжийн үнэ

Гурил 1-р зэрэг, кг

1175

Үхрийн мах, кг 

7500

Хонины мах, кг

5500

Ямааны мах, кг

4500

Элсэн чихэр, кг

1750

Цагаан будаа, кг 

2300

Ноолуур, кг

-

Бензин, А92

1860

Бензин, А80

1750

Дизелийн түлш 

2200