ХАРИЛЦАХ ХАЯГ


Харилцах хаяг: Говьсүмбэр аймаг, Сүмбэр сум, Аймгийн Засаг Даргын Тамгын газрын байрны 321 тоот

Харилцах утас: 70543222. 70543017
E-mail хаяг: govisumber@nso.mn

ХЭЛТСИЙН ДАРГА Я. ОТГОНБАЯР        УТАС -70543222

ХҮН АМ, ХАА, МЭДЭЭЛЛИЙН САН,ТЕХНОЛОГИ,ХЯНАЛТ ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН Б.НАРАНТУЯА
УТАС- 70543017

АЖ ҮЙЛДВЭР,БАРИЛГА, ХУДАЛДАА, ЗООГИЙН ГАЗАР, ТЭЭВЭР, ХОЛБОО ХАРИЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН С.ЭРДЭНЭЗАЯА
УТАС-70543017

ҮНИЙН МЭДЭЭ, ЗАХИРГААНЫ МЭДЭЭ, АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТ  ХАРИУЦСАН ГЭРЭЭТ АЖИЛТАН Н.НАНДИНЗАЯА   УТАС-70543017

СУДЛААЧ    Б.ДУЛАМСҮРЭН        УТАС-70543017