Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ


Хугацаа

2018 он

1-р сар

Татах 

2-р сар

               Татах

3-р сар

               Татах

4-р сар

              Татах

5-р сар

 

6-р сар

 

7-р сар

 

8-р сар

 

9-р сар

 

10-р сар

 

11-р сар

 

12-р сар

 

Сар  

 

2-р сар