Сургалтын үйл ажиллагаа


Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Статистикийн хэлтсээс зохион байгуулсан сургалтын тайлан

дд

Сэдэв

Зориулалт

Огноо

Тайлан

1 “Статистикийн  тухай хууль”, “Хүн ам, өрхийн мэдээллийн сан, анхаарах зүйлс”, “Хөдөө аж ахуйн салбарын статистик мэдээ, тайлан, анхаарах зүйлс”, “Статистик мэдээллийн нэгдсэн сан 1212.mn-ийн  ашиглалт”, “EXCEL  програмын зарим цэс дээр ажиллах нь” Анхан шатны нэгж дэх бүртгэлийн ажилтнуудад зориулсан сургалт  2019-02-21, 26 Татах
2 БОСТ-2019, ХАОСТ-2020  Сумдын тооллогын комисс, сум, багийн түр товчоодын ажилтнуудад зориулсан сургалт 2019-07-01, 02 Татах
3 Статистикийн мэдээлэл хэрэглэгч Хэрэглэгчдэд зориулсан сургалт 2019-08-01 Татах
4 БОСТ-2019 Тоологч, Сумдын тооллогын комисс, сум, багийн түр товчоодын ажилтнуудад зориулсан сургалт 2019-09-21 Татах
5 Статистикийн мэдээлэл хэрэглэгч ХХААГ, МХГ-ын ажилтнууд 2019-11-12,14 Татах
6 Сонирхолтой Статистик 1212.mn, Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд онлайнаар хандах  Сурагчдад зориулсан сургалт 2019-11-18 Татах
7 Сонирхолтой Статистик 1212.mn, Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд онлайнаар хандах  Оюутнуудад зориулсан сургалт 2019-11-21 Татах
8 Мал тооллого Сум, багийн тооллогын комисс, ажилтнуудад зориулсан сургалт 2019-12-02 Татах
9 Бүртгэлийн ажилтны Зөвлөгөөн Сум, багийн Статистик хариуцсан ажилтнууд 2019-12-02 Татах
         
         
01 Статистик мэдээллийг хаанаас авах вэ, ӨНЭЗС болон АХС-ны зорилго, ач холбогдол Баянтал сумын малчдад зориулсан сургалт 2018-05-11 Татах
02

Статистик мэдээллийг хаанаас авах вэ,

Цагийн менежмент, төлөвлөлт

Баянтал сумын хэрэглэгчдэд зориулсан сургалт 2018-05-24 Татах
03 Статистикийн мэдээ тайлан гаргахад анхаарах зүйлс, Дотоод хяналтын дүн цаашид анхаарах, статистикийн үндэсний хөтөлбөр, хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Бүртгэлийн ажилтнуудад зориулсан сургалт 2018-05-25 Татах
04 Хагас жилийн малын түүвэр судалгаа явуулах, анхаарах асуудлууд Сүмбэр сумын тооллогын комисс, ажлын хэсэг 2018-05-31 Татах
05 Сонирхолтой Статистикийг хаанаас авах вэ, Статистик-өврийн дэвтэр Ахмадуудад зориулсан сургалт 2018-11-07 Татах
06 Жилийн эцсийн хүн ам, мал, тэжээвэр амьтад, хашаа худаг, тэжээлийн тооллого  Тооллогын комисс, ажлын хэсэгт зориулсан сургалт 2018-11-28 Татах
07 "Статистик мэдээллийн нэгдсэн сан", "Сонирхолтой статистик" Ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн сурагчдад зориулсан сургалт 2018-11-28 Татах
08 "Статистик мэдээллийн нэгдсэн сан", "Сонирхолтой статистик" Оюутнуудад зориулсан сургалт 2018-11-28 Татах
09

“Төрийн албаны тухай хууль”, “Статистикийн мэдээ тайланг гаргахад анхаарах асуудлууд”, “Сумдын Статистикийн үйл ажиллагаа 2018” илтгэл, “WEB, 1212.mn-ийн  ашиглалт”, “ӨНЭЗС, АХС болон бусад судалгааны хамтын ажиллагаа”, “Санхүүгийн баримт бүрдүүлэхэд анхаарах асуудлууд”

Сум, багийн бүртгэлийн ажилтнуудад зориулсан сургалт 2018-11-28 Татах
         
1 Хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан дотоод сургалт 1 Статистикийн хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан сургалт 2017-01-16 Татах
2 Хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан дотоод сургалт 2 Статистикийн хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан сургалт 2017-01-24 Татах
3 Хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан дотоод сургалт 3 Статистикийн хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан сургалт 2017-01-30 Татах
4 Хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан дотоод сургалт 4 Статистикийн хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан сургалт 2017-02-07 Татах
5 Хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан дотоод сургалт 4 Статистикийн хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан сургалт 2017-02-13 Татах
6 Хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан дотоод сургалт 5 Статистикийн хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан сургалт 2017-03-20 Татах
7 "Дотоод аудит" гэж юу вэ?  Статистикийн хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан сургалт 2017-03-20 Татах
8 Хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан дотоод сургалт 8 Статистикийн хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан сургалт 2017-04-12 Татах
9 Хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан дотоод сургалт 9 Статистикийн хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан сургалт 2017-05-8 Татах
10 Стрэссээс хэрхэн гарах вэ? Статистикийн хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан сургалт 2017-5-15 Татах
11 Статистикийн үндсэн програмууд Сумдын Статистик хариуцсан ажилтан, багийн Засаг дарга нар болон багийн нийгмийн ажилтнуудад зориулсан сургалт 2017-5-16 Татах
12 Тоон мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх арга зүй Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын мэргэжилтнүүдэд зориулсан сургалт 2017-5-17 Татах
13 Статистикийн бүтээгдэхүүнүүд, Ганцаардал, стрессээс хэрхэн ангижрах вэ Аймгийн ахмадуудад зориулсан сургалт 2017-10-04 Татах
14 Статистикийн боловсрол ЕБС-ийн ахлах ангийнханд зориулсан сургалт 2017-11-02 Татах
15

Статистикийн  мэдээ, мэдээллийн хэрэгцээ, шаардлага

Бизнес эрхлэгчдэд зориулсан сургалт 2017-11-03 Татах
16 Хүний эрхийн үйл ажиллагаа Статистикийн хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан сургалт 2017-11-03 Татах
17 Статистикийн  мэдээ, мэдээллийн хэрэгцээ, шаардлага  Хэрэглэгчдэд зориулсан сургалт 2017-11-08 Татах
18 Хүүхдийн эрхийн хамгаалал Статистикийн хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан сургалт 2017-11-22 Татах
19 Гамшгаас хамгаалах тухай Статистикийн хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан сургалт 2017-11-22 Татах
20

Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай хууль

Архив, албан хэрэг хөтлөлт, баримт бичгийн стандарт

Статистикийн хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан сургалт 2017-11-23 Татах
21 Хүнсний аюулгүй байдал, эрх зүйн асуудал, Хүнсний зохистой хэрэглээ Статистикийн хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан сургалт 2017-11-27 Татах
22 Мал тооллогын сургалт Аймаг, сумдын тооллогын комиссын төлөөлөл, сум, багийн ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн 2017-11-29 Татах
23 Бүртгэлийн ажилтны сургалт Сумын статистик хариуцсан ажилтан, багийн Засаг дарга нар болон анхан шатны нэгж дэх бүртгэлийн ажилтнууд  2017-11-30 Татах
24 Статистикийн боловсрол, өнөөгийн чиг хандлага Уул уурхайн жишиг сургууль Политехникийн коллежийн оюутнууд 2017-12-06 Татах
25  Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм  Статистикийн хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан сургалт 2018-05-22 Татах 

 

 

 

          7 хоногийн үнийн мэдээ

     2019 оны 12-р сарын 11-ны байдлаар

Барааны нэр төрөл 

Нэгжийн үнэ

Гурил 1-р зэрэг, кг

1100

Үхрийн мах, кг 

8500

Хонины мах, кг

6000

Ямааны мах, кг

5000

Элсэн чихэр, кг

1650

Цагаан будаа, кг 

2275

Ноолуур,  кг

-

Боодолтой өвс 25 кг

8000

Шингэн сүү 1л

2000

Бензин, А92

1890

Бензин, А80

1810

Дизелийн түлш 

2580