Говьсүмбэр аймгийн 2019 оны 3 дугаар сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 04 сар 11. 07 цаг 28 минут
II.2 Нийгмийн халамж Нийгмийн халамжийн сангаас 2019 оны эхний 3 сарын байдлаар 3953 хүнд 597.2 сая төгрөгийн нийгмийн халамжийн үйлчилгээ үзүүлсэн нь өмнөх оны мөн үеэс нийгмийн халамж хүртэгсэд 293 хүн буюу 8.0 хувиар, олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж 73.1 сая төгрөг буюу 27.9 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.  Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмжид 1632 хүн хамруулж 299.4 сая төгрөг олгосон нь өмнөх оны мөн үеэс 102 хүн буюу 6.7 хувиар, олгосон тэтгэвэр, тэтгэмжийн хэмжээ 24.6 сая төгрөг буюу 8.9 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.  Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ хөнгөлөлт, тусламжид 2321 хүн хамруулж 297.9 сая төгрөг олгосон нь өмнөх оны мөн үеэс 191 хүн буюу 8.9 хувь, олгосон халамж үйлчилгээ, хөнгөлөлт, тусламж 48.5 сая төгрөг буюу 19.5 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.
Дэлгэрэнгүй

Говьсүмбэр аймгийн 2018 оны статистикийн эмхэтгэл хэвлэгдэн гарлаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 04 сар 09. 08 цаг 50 минут
ХҮН АМ, ӨРХ, НИЙГМИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 1.1. 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар манай аймаг 17489 хүн, үүнээс эрэгтэй 8766, эмэгтэй 8723 хүнтэй боллоо. Өмнөх онтой харьцуулбал хүн ам 90, үүнээс эрэгтэй 43, эмэгтэй 47 -оор буюу хүн ам дүнгээрээ болон хүйсээрээ 0.5 хувиар өссөн үзүүлэлттэй гарлаа. Нийт хүн амын 50.1 хувийг эрэгтэйчүүд, 49.9 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байна. Нийт хүн амын 33.8 хувийг 0-14 насны хүүхэд, 60.2 хувийг 15-59 насны хүмүүс, 6.0 хувийг 60 ба түүнээс дээш насны хүмүүс эзэлж байна. Насны бүлгээс харахад 70 ба түүнээс дээш настан 392, 80 ба түүнээс дээш настан 120, 90 ба түүнээс дээш настан 19 тоологдлоо. Дээрх үзүүлэлтийг өмнөх онтой харьцуулбал 70 ба түүнээс дээш настан 6.2 хувиар, 80 ба түүнээс дээш настан 5.2 хувиар, 90 ба түүнээс дээш настан 5.5 хувиар тус тус өссөн байна. Манай аймгийн иргэдээс гадаадад 6 ба түүнээс дээш сарын хугацаагаар оршин суугаа 290 иргэн бүртгэгдсэн бөгөөд тэдгээрийн 134 буюу 46.2 хувь нь эрэгтэйчүүд, 156 буюу 53.8 хувь нь эмэгтэйчүүд байна. Өмнөх онтой харьцуулбал гадаадад суугаа иргэд 55.9 хувиар, үүнээс эрэгтэйчүүд 52.3 хувиар, эмэгтэйчүүд 59.2 хувиар тус тус өссөн үзүүлэлт гарлаа. Тайлант онд 5388 өрх тоологдсон нь өмнөх оноос 24 өрхөөр буюу 0.4 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. Нийт өрхөөс 3167 буюу 58.8 хувь нь аймгийн төвд, 944 буюу 17.5 хувь нь сумын төвд, 1277 өрх буюу 23.7 хувь нь хөдөөд байршиж байгаа бөгөөд нийт өрхөөс 10 буюу түүнээс дээш ам бүлтэй өрх 17 тоологдлоо.
Дэлгэрэнгүй

Говьсүмбэр аймгийн нийгмийн зарим үзүүлэлтүүд-Өнчин хүүхэд 2014-2018 онуудаар

Нийтэлсэн: 2019 он 03 сар 21. 06 цаг 24 минут
Говьсүмбэр аймгийн нийгмийн зарим үзүүлэлтүүд-Өнчин хүүхэд 2014-2018 онуудаар
Дэлгэрэнгүй

Говьсүмбэр аймгийн 2014-2018 онуудын хүн ам, нас, хүйсээр.... Инфографикаар

Нийтэлсэн: 2019 он 03 сар 20. 06 цаг 18 минут
Говьсүмбэр аймгийн 2014-2018 онуудын хүн ам тоо нас, хүйс... Инфографикаар
Дэлгэрэнгүй

Хэвлэлийн бага хурлын 2019 оны 2 дугаар сарын илтгэл

Нийтэлсэн: 2019 он 03 сар 14. 14 цаг 09 минут
Тайлант сарын эцэст Хөдөлмөр, халамж, үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн ажил хайгч иргэд 188, үүнээс ажил хайгч ажилгүй иргэдийн тоо 136 байгаагийн 60 нь эмэгтэйчүүд байна. Ажил хайгч ажилгүй иргэд өмнөх оны мөн үеэс 188 буюу 2.0 дахин буурсан үзүүлэлттэй байна.
Дэлгэрэнгүй

Говьсүмбэр аймгийн 2019 оны 2 дугаар сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 03 сар 13. 10 цаг 27 минут
I.Нийгмийн байдал I.1 Ажил хайгч иргэд Тайлант сарын эцэст Хөдөлмөр, халамж, үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн ажил хайгч иргэд 188, үүнээс ажил хайгч ажилгүй иргэдийн тоо 136 байгаагийн 60 нь эмэгтэйчүүд байна. Ажил хайгч ажилгүй иргэд өмнөх оны мөн үеэс 188 буюу 2.0 дахин буурсан үзүүлэлттэй байна. Хоёрдугаар сард Хөдөлмөр, халамж, үйлчилгээний газарт 98 ажлын байрны захиалга ирж, 69 иргэн үүнээс 34 эмэгтэй ажилд зуучлагдсан байна. I.2 Ердийн хөдөлгөөн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн мэдээгээр 2019 оны эхний 2 сарын байдлаар 67 эх амаржиж, 67 хүүхэд мэндэлсэн нь өмнөх оны мөн үеэс амаржсан эх болон төрсөн хүүхдийн тоо 9 буюу 11.8 хувиар, буурсан байна. Нас баралт 10, бүртгүүлсэн гэр бүл 11, цуцалсан гэр бүл 5 байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс нас баралт 5 буюу 33.3 хувиар, бүртгүүлсэн гэр бүл 3 буюу 21.4 хувиар буурч, цуцалсан гэр бүл 3 буюу 2.5 дахин өссөн үзүүлэлттэй байна. Тайлант хугацаанд үрчлэгдсэн хүүхэд 1 байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй ижил түвшинд байна. Шилжилт хөдөлгөөний мэдээгээр 33 хүн шилжин ирсэн нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал шилжин ирэлт 3.5 дахин буурчээ.
Дэлгэрэнгүй

Хүн ам, орон сууцны тооллогын аймгийн комиссын анхдугаар хуралдааныг 2019 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 03 сар 07. 01 цаг 24 минут
Говьсүмбэр аймгийн Хүн ам,орон сууцны тооллогын комисс анхдугаар хуралдаанаа хийлээ. Анхдугаар хуралдааныг аймгийн Засаг дарга Г.Батсуурь нээж үг хэлсэн байна. Тус хуралдаанаар аймгийн тооллогын комиссын ажиллах журам, тооллогын комиссын төлөвлөгөө, түр товчооны бүрэлдэхүүн болон сумдын тооллогын комиссын бүрэлдэхүүнийг хэлэлцэн баталгаажуулж, комиссын гишүүдийг үүрэгжүүлсэн байна.
Дэлгэрэнгүй

Анхан шатны нэгж дэх бүртгэлийн ажилтнуудын сургалт зохион байгуулав.

Нийтэлсэн: 2019 он 02 сар 28. 02 цаг 10 минут
2019 оны 2 дугаар сарын 21- нээс 26-ны өдрүүдэд сумдад анхан шатны нэгж дэх бүртгэлийн ажилтнуудын сургалтыг “Статистикийн тухай хууль”, “Хүн ам, өрхийн мэдээллийн сан, анхаарах зүйлс”, “Хөдөө аж ахуйн салбарын статистик мэдээ, тайлан, анхаарах зүйлс”, “Статистик мэдээллийн нэгдсэн сан 1212.mn-ийн ашиглалт” сэдвүүдээр зохион байгуулав.
Дэлгэрэнгүй

7 хоногийн үнийн мэдээ

     2019 оны 03-р сарын 27-ны байдлаар

Барааны нэр төрөл 

Нэгжийн үнэ

Гурил 1-р зэрэг, кг

1150

Үхрийн мах, кг 

10000

Хонины мах, кг

7500

Ямааны мах, кг

6500

Элсэн чихэр, кг

1667

Цагаан будаа, кг 

2300

Ноолуур, кг

128000

Бензин, А92

1810

Бензин, А80

1760

Дизелийн түлш 

2380