Говьсүмбэр аймгийн 2017 оны 9 дүгээр сарын нийгэм, эдийн засгийн зарим үзүүлэлтүүд

Нийтэлсэн: 2017 он 10 сар 12. 17 цаг 14 минут
Говьсүмбэр аймгийн 2017 оны 9 дүгээр сарын нийгэм, эдийн засгийн зарим үзүүлэлтүүд
Дэлгэрэнгүй

Говьсүмбэр аймгийн 2017 оны 9 дүгээр сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2017 он 10 сар 11. 10 цаг 23 минут
I.2 Ердийн хөдөлгөөн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн мэдээгээр 2017 оны эхний 9 сарын байдлаар 283 эх амаржиж, 289 хүүхэд мэндэлсэн нь өмнөх оны мөн үеэс амаржсан эхийн тоо 69 буюу 19.6 хувиар, төрсөн хүүхдийн тоо 68 буюу 19.0 хувиар тус тус буурсан байна. Нас баралт 77, бүртгүүлсэн гэр бүл 54, цуцалсан гэр бүл 24 байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс цуцалсан гэр бүл 10 буюу 71.4 хувиар өсч, нас баралт 2 буюу 2.5 хувиар , бүртгүүлсэн гэр бүл 10 буюу 15.6 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. Тайлант хугацаанд 2 хүүхэд үрчлэгдсэн. Шилжилт хөдөлгөөний мэдээгээр 431 хүн шилжин ирж, 345 хүн шилжин явсан байна. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал шилжин ирэлт 22.5 хувиар, шилжин явалт 26.8 хувиар тус тус буурчээ.
Дэлгэрэнгүй

Говьсүмбэр аймгийн 2017 оны 8 дугаар сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2017 он 09 сар 15. 14 цаг 03 минут
I.Нийгмийн байдал I.1 Ажил хайгч иргэд Тайлант сарын эцэст Хөдөлмөр, халамж, үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн ажил хайгч иргэд 287, үүнээс ажил хайгч ажилгүй иргэдийн тоо 186 байгаагийн 104 нь эмэгтэйчүүд байна. Ажил хайгч ажилгүй иргэд өмнөх оны мөн үеэс 5 буюу 2.7 хувь өсч, өмнөх сараас 80 буюу 30.1 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. Наймдугаар сард Хөдөлмөр, халамж, үйлчилгээний газарт 43 ажлын байрны захиалга иржээ. Тайлант сард 37 иргэн ажилд зуучлагдсаны 6 буюу 16.2 хувь нь эмэгтэйчүүд байна. Ажилд зуучлуулсан иргэд өмнөх оны мөн үед байгаагүй болно.
Дэлгэрэнгүй

Говьсүмбэр аймгийн 2017 оны 7 дугаар сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2017 он 08 сар 15. 11 цаг 57 минут
I.2 Ердийн хөдөлгөөн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн мэдээгээр 2017 оны эхний 7 сарын байдлаар 196 эх амаржиж, 203 хүүхэд мэндэлсэн нь өмнөх оны мөн үеэс амаржсан эхийн тоо 66 буюу 25.2 хувиар, төрсөн хүүхдийн тоо 63 буюу 23.7 хувиар тус тус буурсан байна. Нас баралт 66, бүртгүүлсэн гэр бүл 34, цуцалсан гэр бүл 16 байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс цуцалсан гэр бүл 6 буюу 60.0 хувиар, нас баралт 3 буюу 24.5 хувиар өсч , бүртгүүлсэн гэр бүл 11 буюу 24.4 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. Тайлант хугацаанд 2 хүүхэд үрчлэгдсэн. Шилжилт хөдөлгөөний мэдээгээр 265 хүн шилжин ирж, 234 хүн шилжин явсан байна. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал шилжин ирэлт 43.1 хувиар, шилжин явалт 33.0 хувиар тус тус буурчээ. IV. Гэмт хэрэг Аймгийн Цагдаагийн хэлтсийн мэдээгээр 2017 оны эхний 7 сарын байдлаар 105 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 24 буюу 18.6 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. Өмнөх оны мөн үеэс нийт гэмт хэргийн тоо буурахад өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг болон хүний амь бие, эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэг тодорхой хэмжээгээр буурсан нь голлон нөлөөлсөн байна. Илрээгүй гэмт хэрэг 22 байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 22.2 хувиар өссөн. Гэмт хэрэг илрүүлэлтийн хувь 55.0 болсон нь өмнөх оны мөн үеэс 17 пунктээр буурсан үзүүлэлттэй байна.
Дэлгэрэнгүй

Говьсүмбэр аймгийн 2017 оны 6 дугаар сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2017 он 07 сар 17. 17 цаг 01 минут
I.Нийгмийн байдал I.1 Ажил хайгч иргэд Тайлант сарын эцэст Хөдөлмөр, халамж, үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн ажил хайгч иргэд 457, үүнээс ажил хайгч ажилгүй иргэдийн тоо 298 байгаагийн 165 нь эмэгтэйчүүд байна. Ажил хайгч ажилгүй иргэд өмнөх оны мөн үеэс 134 буюу 81.7 хувиар өсч, өмнөх сараас 27 буюу 8.3 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. Зургаадугаар сард Хөдөлмөр, халамж, үйлчилгээний газарт 31 ажлын байрны захиалга иржээ. Тайлант сард 17 иргэн ажилд зуучлагдсаны 11 буюу 64.7 хувь нь эмэгтэйчүүд байна. Ажилд зуучлуулсан иргэд өмнөх оны мөн үед байгаагүй болно.
Дэлгэрэнгүй

Говьсүмбэр аймгийн ажил эрхлэлтийн байдлын 2016 оны танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2017 он 07 сар 16. 12 цаг 26 минут
Говьсүмбэр аймгийн ажил эрхлэлтийн байдлын 2016 оны танилцуулга гарлаа
Дэлгэрэнгүй

Говьсүмбэр аймгийн аж үйлдвэр, барилга үйлчилгээний салбарын 2016 оны танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2017 он 06 сар 15. 15 цаг 09 минут
Говьсүмбэр аймгийн аж үйлдвэр, барилга үйлчилгээний салбарын 2016 оны танилцуулга гарлаа
Дэлгэрэнгүй

Говьсүмбэр аймгийн 2017 оны 5 дугаар сарын нийгэм, эдийн засгийн байдал зарим үзүүлэлтээр гарлаа

Нийтэлсэн: 2017 он 06 сар 14. 18 цаг 03 минут
Говьсүмбэр аймгийн 2017 оны 5 дугаар сарын нийгэм, эдийн засгийн байдал зарим үзүүлэлтээр гарлаа
Дэлгэрэнгүй