Статистикийн өврийн дэвтэр

Нийтэлсэн: 2018 он 10 сар 23. 02 цаг 07 минут
Улсын бага хурлын 1991 оны 6-р сарын 21-ны өдрийн 46 дугаар тогтоолоор Дорноговь аймгийн Сүмбэр, Шивээговь хороо, Улаанбаатар хотын Баянтал хороог нэгтгэн улсын зэрэглэлтэй Чойр хотыг байгуулжээ. УИХ-ын 1994 оны 5-р сарын 6-ны өдрийн 32-р тогтоол гарч, Чойр хотын хилийн цэсээр Говьсүмбэр аймаг байгуулагдсан юм. Говьсүмбэр аймаг нь Монгол улсын төвийн бүсийн зүүн өмнөд хэсэгт хойд өргөргийн 46057’- 47002’, зүүн уртрагийн 1070 57’- 1090 04’-т байрладаг. Улаанбаатар хотоос зүүн өмнө зүгт 250 км-ийн зайд оршдог. Хойд талаараа Төв аймгийн Баянжаргалан, Баянцагаан, Баян сумдтай,  зүүн ба зүүн хойд хэсгээрээ Хэнтий аймгийн Дархан, Дэлгэрхаан сумдтай,  баруун болон баруун өмнөд хэсгээрээ Дундговь аймгийн Баянжаргалан, Цагаандэлгэр, Говь-Угтаал, Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумдтай тус тус хиллэдэг, 5.5 мянган километр хавтгай дөрвөлжин нутаг дэвсгэртэй. Далайн түвшнээс дээш 1000-1200 метрийн өндөрт оршдог говь, тал хээр хосолсон эх газрын эрс тэс уур амьсгалтай. Жилд унах тунадасны хэмжээ говийн бүсийнхээс илүү /дунджаар 200-250 мм/ бөгөөд температурын ялгаа зундаа +370, өвөл -370 градус байдаг. Дэд бүтцийн хувьд Москва-Улаанбаатар-Бээжинг холбосон Транс Сибирийн олон улсын транзит төмөр зам, ОХУ-БНХАУ-ыг холбосон авто зам, агаарын коридор дайран өнгөрдөг.
Дэлгэрэнгүй

Говьсүмбэр аймгийн 2018 оны 9 дүгээр сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 10 сар 18. 06 цаг 24 минут
Ажил хайгч иргэд Тайлант сарын эцэст Хөдөлмөр, халамж, үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн ажил хайгч иргэд 246, үүнээс ажил хайгч ажилгүй иргэдийн тоо 170 байгаагийн 105 нь эмэгтэйчүүд байна. Ажил хайгч ажилгүй иргэд өмнөх оны мөн үеэс 11 буюу 6.0 хувиар, өмнөх сараас 47 буюу 21.6 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. Ажил хайгч ажилгүй иргэдийг насны бүлгээр нь авч үзвэл 15-24 насны 30, 25-34 насны 71, 35-44 насны 34, 45-54 насны 27, 55 түүнээс дээш насны 8 иргэн байна. I.2 Ердийн хөдөлгөөн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн мэдээгээр 2018 оны эхний 9 сарын байдлаар 349 эх амаржиж, 350 хүүхэд мэндэлсэн нь өмнөх оны мөн үеэс амаржсан эхийн тоо 66 буюу 23.3 хувиар, төрсөн хүүхдийн тоо 61 буюу 21.1 хувиар тус тус өссөн байна. Нас баралт 60, бүртгүүлсэн гэр бүл 70, цуцалсан гэр бүл 13 байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс цуцалсан гэр бүл 11 буюу -45.8 хувиар, нас баралт -17 буюу -22.1 хувиар буурч , бүртгүүлсэн гэр бүл 16 буюу 29.6 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. Тайлант хугацаанд 5 хүүхэд үрчлэгдсэн. Шилжилт хөдөлгөөний мэдээгээр 430 хүн шилжин ирж, 399 хүн шилжин явсан байна. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал шилжин ирэлт 0.2 хувиар буурсан, шилжин явалт 15.6 хувиар өсчээ.
Дэлгэрэнгүй

2018 оны 9 дүгээр сарын инфографик гарлаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 10 сар 12. 08 цаг 31 минут
2018 оны 9 дүгээр сард ажил хайгч ажилгүй иргэдийн тоо 170 үүнээс эмэгтэй нь 105 буюу 61,7 хувийг эзэлж байна. Ажлын байрны захиалга 15, ажилд зуучлагдсан 23 иргэний 8 эмэгтэй байна. Улсын бүртгэлийн хэлтсийн иргэний бүртгэлийн мэдээгээр аймгийн хэмжээнд 2018 оны эхний 9-р сард 349 эх амаржиж,350 хүүхэд мэндэлсэн нь өмнөх оны мөн үеийнхээс амаржсан эх 66 буюу 23.3 хувиар, төрсөн хүүхэд 61 буюу 21.1 хувиар тус тус өссөн үзүүлэлт байна. Гэмт хэргийн улмаас 76 хүн гэмтэж, 5 хүн нас барсан нь өмнөх оны мөн үеийнхээс гэмтсэн хүний тоо 13 буюу 14.6 хувиар буурсан, нас барсан хүний тоо 3 буюу 37.5 хувь буурсан байна.
Дэлгэрэнгүй

Говьсүмбэр аймгийн 2018 оны 9 дүгээр сарын хэвлэлийн бага хурлын илтгэл

Нийтэлсэн: 2018 он 10 сар 12. 08 цаг 17 минут
Говьсүмбэр аймгийн 2018 оны 9 дүгээр сарын хэвлэлийн бага хурлын илтгэл
Дэлгэрэнгүй

Говьсүмбэр аймгийн 2018 оны 8 дугаар сарын хэвлэлийн бага хурлын илтгэл

Нийтэлсэн: 2018 он 09 сар 12. 04 цаг 02 минут
ХЭВЛЭЛИЙН БАГА ХУРАЛ
Дэлгэрэнгүй

2018 оны 8 дугаар сарын инфографик гарлаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 09 сар 12. 01 цаг 35 минут
2018 оны 8 дугаар сард ажил хайгч ажилгүй иргэдийн тоо 217 үүнээс эмэгтэй нь 121 буюу 55.7 хувийг эзэлж байна. Ажлын байрны захиалга 30, ажилд зуучлагдсан 22 иргэний 8 эмэгтэй байна. Улсын бүртгэлийн хэлтсийн иргэний бүртгэлийн мэдээгээр аймгийн хэмжээнд 2018 оны эхний 8-р сард төрсөн хүүхдийн тоо 319 болж, өмнөх оны мөн үеийнхээс 74 буюу 30.2 хувиар өссөн үзүүлэлт байна. Гэмт хэргийн улмаас 66 хүн гэмтэж, 3 хүн нас барсан нь өмнөх оны мөн үеийнхээс гэмтсэн хүний тоо -10 буюу 13.1 хувиар буурсан, нас барсан хүний тоо 5 буюу 62.5 хувь буурсан байна.
Дэлгэрэнгүй

Говьсүмбэр аймгийн 2018 оны 8 дугаар сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 09 сар 11. 04 цаг 24 минут
Тайлант сарын эцэст Хөдөлмөр, халамж, үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн ажил хайгч иргэд 363, үүнээс ажил хайгч ажилгүй иргэдийн тоо 217 байгаагийн 121 нь эмэгтэйчүүд байна. Ажил хайгч ажилгүй иргэд өмнөх оны мөн үеэс 31 буюу 16.6 хувиар, өмнөх сараас 2 буюу 0.9 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. Наймдугаар сард Хөдөлмөр, халамж, үйлчилгээний газарт 30 ажлын байрны захиалга иржээ. Тайлант сард 22 иргэн ажилд зуучлагдсаны 8 буюу 36.4 хувь нь эмэгтэйчүүд байна. Ажил хайгч ажилгүй иргэдийг насны бүлгээр нь авч үзвэл 15-24 насны 49, 25-34 насны 78, 35-44 насны 50, 45-54 насны 32, 55 түүнээс дээш насны 8 иргэн байна. I.2 Ердийн хөдөлгөөн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн мэдээгээр 2018 оны эхний 8 сарын байдлаар 318 эх амаржиж, 319 хүүхэд мэндэлсэн нь өмнөх оны мөн үеэс амаржсан эхийн тоо 77 буюу 31.9 хувиар, төрсөн хүүхдийн тоо 74 буюу 30.2 хувиар тус тус өссөн байна. Нас баралт 54, бүртгүүлсэн гэр бүл 63, цуцалсан гэр бүл 13 байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс цуцалсан гэр бүл 7 буюу 35.0 хувиар, нас баралт 17 буюу 23.9 хувиар буурч , бүртгүүлсэн гэр бүл 20 буюу 46.5 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. Тайлант хугацаанд 5 хүүхэд үрчлэгдсэн. Шилжилт хөдөлгөөний мэдээгээр 374 хүн шилжин ирж, 328 хүн шилжин явсан байна. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал шилжин ирэлт 12.6 хувиар, шилжин явалт 7.9 хувиар тус тус өсчээ.
Дэлгэрэнгүй

Говьсүмбэр аймгийн 2018 оны 7 дугаар сарын хэвлэлийн бага хурлын илтгэл

Нийтэлсэн: 2018 он 08 сар 13. 12 цаг 17 минут
Говьсүмбэр аймгийн 2018 оны 7 дугаар сарын хэвлэлийн бага хурлын илтгэл
Дэлгэрэнгүй

7 хоногийн үнийн мэдээ

     2019 оны 09-р сарын 18-ны байдлаар

Барааны нэр төрөл 

Нэгжийн үнэ

Гурил 1-р зэрэг, кг

1100

Үхрийн мах, кг 

10000

Хонины мах, кг

7500

Ямааны мах, кг

6500

Элсэн чихэр, кг

1650

Цагаан будаа, кг 

2375

Ноолуур, кг

-

Боодолтой өвс 25 кг

-

Шингэн сүү 1л

1400

Бензин, А92

1890

Бензин, А80

1810

Дизелийн түлш 

2467