Говьсүмбэр аймгийн сум, багийн бүртгэлийн ажилтнуудын сургалт зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 11 сар 28. 10 цаг 24 минут
Бүртгэлийн ажилтны сургалтыг 2018-11-28-ны өдөр Сүмбэр сумын Засаг даргын тамгын Газартай хамтран зохион байгууллаа. Сургалтанд сум, багийн бүртгэлийн ажилтан 35 хүн хамрагдав. Сургалтанд амжилттай оролцсон Та бүхэнд баярлалаа. 2018-11-28
Дэлгэрэнгүй

Уул уурхайн жишиг, политехник коллежийн оюутнуудад зориулсан сургалтыг цахим орчинд зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 11 сар 28. 08 цаг 40 минут
2018-11-28-ны өдөр уул уурхайн жишиг, политехник коллежийн оюутнуудад “Статистик мэдээллийн нэгдсэн сан 1212.mn” болон “Сонирхолтой Статистикууд” сэдэвт сургалтыг цахим орчинд зохион байгууллаа. Сургалтанд коллежийн 1, 2 дугаар дамжааны оюутны төлөөлөл 24 оюутан хамрагдав. Хамтран ажилласан тус коллежийн нийгмийн түншлэл, хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгаа, статистик хариуцсан мэргэжилтэн болон оюутнууддаа сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөе. 2018-11-28
Дэлгэрэнгүй

Говьсүмбэр аймгийн Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад зориулсан сургалтыг цахим орчинд зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 11 сар 28. 08 цаг 15 минут
2018-11-28-ны өдөр Ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн сурагчдад “Статистик мэдээллийн нэгдсэн сан 1212.mn” болон “Сонирхолтой Статистикууд” сэдэвт сургалтыг цахим орчинд зохион байгууллаа. Сургалтанд Ерөнхий боловсролын 2, 5 дугаар сургуулийн сурагчдын төлөөлөл 24 сурагч хамрагдав. Сурагчиддаа сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөе. 2018-11-28
Дэлгэрэнгүй

Жилийн эцсийн хүн ам, мал, тэжээвэр амьтад, хашаа, худаг, тэжээлийн тооллогын сургалт зохион байгуулав.

Нийтэлсэн: 2018 он 11 сар 28. 03 цаг 46 минут
Жилийн эцсийн хүн ам, мал, тэжээвэр амьтад, хашаа худаг, тэжээлийн тооллогын сургалтыг 2018-11-27-ны өдөр Сүмбэр сумын “Иргэний танхим“-д зохион байгууллаа. Сургалтад сумдын тооллогын комиссын гишүүд болон ажлын хэсгийн төлөөлөл нийт 35 хүн хамрагдав. Та бүхэндээ эрүүл энх сайн сайхан бүнийг хүсэн ерөөж, ажлын амжилт хүсье. 2018-11-28
Дэлгэрэнгүй

Говьсүмбэр аймгийн 2018 оны 10-р сарын хэвлэлийн бага хурлын илтгэл

Нийтэлсэн: 2018 он 11 сар 14. 07 цаг 19 минут
Аж үйлдвэрийн салбарын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 2018 оны эхний 10 сарын байдлаар 37.9 тэрбум төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 1.8 тэрбум төгрөг буюу 4.7 хувиар, оны үнээр 40.7 тэрбум төгрөгийн борлуулалт хийгдсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 0.5 тэрбум төгрөг буюу 0.9 хувиар буурсан байна. Шивээ-Овоо ХК нийт бүтээгдэхүүний 95.1 хувь буюу 36.1 тэрбум төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, нийт борлуулалтын 95.7 хувь буюу 39.1 тэрбум төгрөгийн бүтээгдэхүүн борлуулсан байна.Эрүүл мэндийн газраас эрхлэн гаргадаг мэдээгээр 2018 оны эхний 10 сарын байдлаар 396 эх амаржиж, 2017 оны мөн үетэй харьцуулахад 51 буюу 14.8 хувиар нэмэгдсэн байна. Амьд төрсөн хүүхэд 345 үүнээс 200 нь хүү, 195 нь охин байна. Өмнөх оны мөн үеэс амьд төрсөн хүүхэд 49 буюу 14.2 хувиар нэмэгдсэн байна.Халдварт өвчин эхний 10 сарын байдлаар 214 буюу 10000 хүн амд 122.9 хүн байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 53 тохиолдлоор өссөн байна. Аймгийн Цагдаагийн хэлтсийн мэдээгээр 2018 оны эхний 10 сарын байдлаар 138 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 14 буюу 9.2 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. Өмнөх оны мөн үеэс нийт гэмт хэргийн тоо буурахад өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг тодорхой хэмжээгээр буурсан нь голлон нөлөөлсөн байна. Илрээгүй гэмт хэрэг 53 байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 32.5 хувиар өссөн. Гэмт хэрэг илрүүлэлтийн хувь 60.2 болсон нь өмнөх оны мөн үеэс 6.2 пунктээр нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна. Гэмт хэргийн улмаас 86 хүн гэмтсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 16.5 хувиар буурсан байна.
Дэлгэрэнгүй

2018 оны 10 дугаар сарын инфографик гарлаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 11 сар 14. 04 цаг 07 минут
Дундаж цалин Аймгийн Эрүүл мэнд, Нийгмийн даатгалын хэлтсийн 2018 оны 10 дугаар сарын мэдээгээр 208 байгууллагын 5587 даатгуулагч иргэн, үүнээс 615 нь сайн дурын даатгуулагч байна. Ажиллагсдын дундаж цалинг аж ахуйн нэгж байгууллагын хариуцлагын хэлбэрээр авч үзвэл төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой 11 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 425 даатгуулагчийн дундаж цалин 630.1 мянган төгрөг, төсөвт 54 байгууллагын 1756 даатгуулагчийн дундаж цалин 627.3 мянган төгрөг, 2 Хувьцаат Компаний 659 даатгуулагчийн дундаж цалин 1092.9 мянган төгрөг, 122 ХХКомпаний 1963 даатгуулагчийн дундаж цалин 735.9 мянган төгрөг, бусад 19 аж ахуйн нэгж байгууллагын 169 даатгуулагчийн дундаж цалин 350.2 мянган төгрөг боллоо. Аймгийн хэмжээнд 2017 оны эцэст тоологдсон төллөх насны нийт 201476 хээлтэгч малын 141843 буюу 70.4 хувь нь төллөсөн байна. Төл бойжилт 84.9 хувьтай байна. 2018 оны эхний 10 сарын байдлаар 30675 толгой том мал зүй бусаар хорогдсон нь өмнөх оны мөн үеэс 14.0 дахин их байна. Том малын зүй бус хорогдлын 20.2 хувь нь хээлтэгч мал байна.
Дэлгэрэнгүй

Говьсүмбэр аймгийн 2018 оны 10-р сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 11 сар 14. 04 цаг 01 минут
I.2 Ердийн хөдөлгөөн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн мэдээгээр 2018 оны эхний 10 сарын байдлаар 392 эх амаржиж, 393 хүүхэд мэндэлсэн нь өмнөх оны мөн үеэс амаржсан эхийн тоо 74 буюу 23.3 хувиар, төрсөн хүүхдийн тоо 69 буюу 21.3 хувиар тус тус нэмэгдсэн байна. Нас баралт 73, бүртгүүлсэн гэр бүл 73, цуцалсан гэр бүл 15 байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс цуцалсан гэр бүл 9 буюу 37.5 хувиар, нас баралт 11 буюу 13.1 хувиар буурч, бүртгүүлсэн гэр бүл 13 буюу 21.7 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. Тайлант хугацаанд 6 хүүхэд үрчлэгдсэн. Шилжилт хөдөлгөөний мэдээгээр 495 хүн шилжин ирж, 439 хүн шилжин явсан байна. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал шилжин ирэлт ижил түвшинд, шилжин явалт 13.4 хувиар нэмэгджээ. II.1 Нийгмийн даатгал 2018 оны эхний 10 сарын байдлаар нийгмийн даатгалын сангийн орлого 8481.2 сая төгрөг, зарлага 8776.9 сая төгрөг болсон байна. Нийгмийн даатгалын сангийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 130.7 хувьтай, зарлагын гүйцэтгэл 99.3 хувьтай байна. II.2 Нийгмийн халамж Нийгмийн халамжийн сангаас 2018 оны эхний 10 сарын байдлаар 6410 хүнд 1642.1 сая төгрөгийн нийгмийн халамжийн үйлчилгээ үзүүлсэн нь өмнөх оны мөн үеэс нийгмийн халамж хүртэгсэд 2154 хүн буюу 50.6 хувиар, олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламж 508.2 сая төгрөг буюу 44.8 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.
Дэлгэрэнгүй

Ахмадуудад зориулсан сургалт зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 11 сар 13. 06 цаг 43 минут
2018-11-07-ны өдөр Ахмадуудад зориулсан сургалтыг аймгийн ахмадын хороон дээр “Сонирхолтой Статистикийг хаанаас авах вэ”, “Статистик-өврийн дэвтэр” сэдвүүдээр зохион байгууллаа. Сургалтад ахмадын төлөөлөл 33 хүн хамрагдлаа. Идэвхтэй оролцсон Та бүхэндээ эрүүл энх сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөе. Сургалтын үеэр хэлтсийн үйл ажиллагааны талаарх санал асуулгыг 29 ахмадаас авч танилцлаа.
Дэлгэрэнгүй

7 хоногийн үнийн мэдээ

     2019 оны 09-р сарын 18-ны байдлаар

Барааны нэр төрөл 

Нэгжийн үнэ

Гурил 1-р зэрэг, кг

1100

Үхрийн мах, кг 

10000

Хонины мах, кг

7500

Ямааны мах, кг

6500

Элсэн чихэр, кг

1650

Цагаан будаа, кг 

2375

Ноолуур, кг

-

Боодолтой өвс 25 кг

-

Шингэн сүү 1л

1400

Бензин, А92

1890

Бензин, А80

1810

Дизелийн түлш 

2467