Говьсүмбэр аймгийн 2018 оны 10-р сарын хэвлэлийн бага хурлын илтгэл

Нийтэлсэн: 2018 он 11 сар 14. 07 цаг 19 минут
Аж үйлдвэрийн салбарын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 2018 оны эхний 10 сарын байдлаар 37.9 тэрбум төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 1.8 тэрбум төгрөг буюу 4.7 хувиар, оны үнээр 40.7 тэрбум төгрөгийн борлуулалт хийгдсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 0.5 тэрбум төгрөг буюу 0.9 хувиар буурсан байна. Шивээ-Овоо ХК нийт бүтээгдэхүүний 95.1 хувь буюу 36.1 тэрбум төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, нийт борлуулалтын 95.7 хувь буюу 39.1 тэрбум төгрөгийн бүтээгдэхүүн борлуулсан байна.Эрүүл мэндийн газраас эрхлэн гаргадаг мэдээгээр 2018 оны эхний 10 сарын байдлаар 396 эх амаржиж, 2017 оны мөн үетэй харьцуулахад 51 буюу 14.8 хувиар нэмэгдсэн байна. Амьд төрсөн хүүхэд 345 үүнээс 200 нь хүү, 195 нь охин байна. Өмнөх оны мөн үеэс амьд төрсөн хүүхэд 49 буюу 14.2 хувиар нэмэгдсэн байна.Халдварт өвчин эхний 10 сарын байдлаар 214 буюу 10000 хүн амд 122.9 хүн байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 53 тохиолдлоор өссөн байна. Аймгийн Цагдаагийн хэлтсийн мэдээгээр 2018 оны эхний 10 сарын байдлаар 138 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 14 буюу 9.2 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. Өмнөх оны мөн үеэс нийт гэмт хэргийн тоо буурахад өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг тодорхой хэмжээгээр буурсан нь голлон нөлөөлсөн байна. Илрээгүй гэмт хэрэг 53 байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 32.5 хувиар өссөн. Гэмт хэрэг илрүүлэлтийн хувь 60.2 болсон нь өмнөх оны мөн үеэс 6.2 пунктээр нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна. Гэмт хэргийн улмаас 86 хүн гэмтсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 16.5 хувиар буурсан байна.
Дэлгэрэнгүй

2018 оны 10 дугаар сарын инфографик гарлаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 11 сар 14. 04 цаг 07 минут
Дундаж цалин Аймгийн Эрүүл мэнд, Нийгмийн даатгалын хэлтсийн 2018 оны 10 дугаар сарын мэдээгээр 208 байгууллагын 5587 даатгуулагч иргэн, үүнээс 615 нь сайн дурын даатгуулагч байна. Ажиллагсдын дундаж цалинг аж ахуйн нэгж байгууллагын хариуцлагын хэлбэрээр авч үзвэл төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой 11 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 425 даатгуулагчийн дундаж цалин 630.1 мянган төгрөг, төсөвт 54 байгууллагын 1756 даатгуулагчийн дундаж цалин 627.3 мянган төгрөг, 2 Хувьцаат Компаний 659 даатгуулагчийн дундаж цалин 1092.9 мянган төгрөг, 122 ХХКомпаний 1963 даатгуулагчийн дундаж цалин 735.9 мянган төгрөг, бусад 19 аж ахуйн нэгж байгууллагын 169 даатгуулагчийн дундаж цалин 350.2 мянган төгрөг боллоо. Аймгийн хэмжээнд 2017 оны эцэст тоологдсон төллөх насны нийт 201476 хээлтэгч малын 141843 буюу 70.4 хувь нь төллөсөн байна. Төл бойжилт 84.9 хувьтай байна. 2018 оны эхний 10 сарын байдлаар 30675 толгой том мал зүй бусаар хорогдсон нь өмнөх оны мөн үеэс 14.0 дахин их байна. Том малын зүй бус хорогдлын 20.2 хувь нь хээлтэгч мал байна.
Дэлгэрэнгүй

Говьсүмбэр аймгийн 2018 оны 10-р сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 11 сар 14. 04 цаг 01 минут
I.2 Ердийн хөдөлгөөн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн мэдээгээр 2018 оны эхний 10 сарын байдлаар 392 эх амаржиж, 393 хүүхэд мэндэлсэн нь өмнөх оны мөн үеэс амаржсан эхийн тоо 74 буюу 23.3 хувиар, төрсөн хүүхдийн тоо 69 буюу 21.3 хувиар тус тус нэмэгдсэн байна. Нас баралт 73, бүртгүүлсэн гэр бүл 73, цуцалсан гэр бүл 15 байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс цуцалсан гэр бүл 9 буюу 37.5 хувиар, нас баралт 11 буюу 13.1 хувиар буурч, бүртгүүлсэн гэр бүл 13 буюу 21.7 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. Тайлант хугацаанд 6 хүүхэд үрчлэгдсэн. Шилжилт хөдөлгөөний мэдээгээр 495 хүн шилжин ирж, 439 хүн шилжин явсан байна. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал шилжин ирэлт ижил түвшинд, шилжин явалт 13.4 хувиар нэмэгджээ. II.1 Нийгмийн даатгал 2018 оны эхний 10 сарын байдлаар нийгмийн даатгалын сангийн орлого 8481.2 сая төгрөг, зарлага 8776.9 сая төгрөг болсон байна. Нийгмийн даатгалын сангийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 130.7 хувьтай, зарлагын гүйцэтгэл 99.3 хувьтай байна. II.2 Нийгмийн халамж Нийгмийн халамжийн сангаас 2018 оны эхний 10 сарын байдлаар 6410 хүнд 1642.1 сая төгрөгийн нийгмийн халамжийн үйлчилгээ үзүүлсэн нь өмнөх оны мөн үеэс нийгмийн халамж хүртэгсэд 2154 хүн буюу 50.6 хувиар, олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламж 508.2 сая төгрөг буюу 44.8 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.
Дэлгэрэнгүй

Ахмадуудад зориулсан сургалт зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 11 сар 13. 06 цаг 43 минут
2018-11-07-ны өдөр Ахмадуудад зориулсан сургалтыг аймгийн ахмадын хороон дээр “Сонирхолтой Статистикийг хаанаас авах вэ”, “Статистик-өврийн дэвтэр” сэдвүүдээр зохион байгууллаа. Сургалтад ахмадын төлөөлөл 33 хүн хамрагдлаа. Идэвхтэй оролцсон Та бүхэндээ эрүүл энх сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөе. Сургалтын үеэр хэлтсийн үйл ажиллагааны талаарх санал асуулгыг 29 ахмадаас авч танилцлаа.
Дэлгэрэнгүй

Статистикийн өврийн дэвтэр

Нийтэлсэн: 2018 он 10 сар 23. 02 цаг 07 минут
Улсын бага хурлын 1991 оны 6-р сарын 21-ны өдрийн 46 дугаар тогтоолоор Дорноговь аймгийн Сүмбэр, Шивээговь хороо, Улаанбаатар хотын Баянтал хороог нэгтгэн улсын зэрэглэлтэй Чойр хотыг байгуулжээ. УИХ-ын 1994 оны 5-р сарын 6-ны өдрийн 32-р тогтоол гарч, Чойр хотын хилийн цэсээр Говьсүмбэр аймаг байгуулагдсан юм. Говьсүмбэр аймаг нь Монгол улсын төвийн бүсийн зүүн өмнөд хэсэгт хойд өргөргийн 46057’- 47002’, зүүн уртрагийн 1070 57’- 1090 04’-т байрладаг. Улаанбаатар хотоос зүүн өмнө зүгт 250 км-ийн зайд оршдог. Хойд талаараа Төв аймгийн Баянжаргалан, Баянцагаан, Баян сумдтай,  зүүн ба зүүн хойд хэсгээрээ Хэнтий аймгийн Дархан, Дэлгэрхаан сумдтай,  баруун болон баруун өмнөд хэсгээрээ Дундговь аймгийн Баянжаргалан, Цагаандэлгэр, Говь-Угтаал, Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумдтай тус тус хиллэдэг, 5.5 мянган километр хавтгай дөрвөлжин нутаг дэвсгэртэй. Далайн түвшнээс дээш 1000-1200 метрийн өндөрт оршдог говь, тал хээр хосолсон эх газрын эрс тэс уур амьсгалтай. Жилд унах тунадасны хэмжээ говийн бүсийнхээс илүү /дунджаар 200-250 мм/ бөгөөд температурын ялгаа зундаа +370, өвөл -370 градус байдаг. Дэд бүтцийн хувьд Москва-Улаанбаатар-Бээжинг холбосон Транс Сибирийн олон улсын транзит төмөр зам, ОХУ-БНХАУ-ыг холбосон авто зам, агаарын коридор дайран өнгөрдөг.
Дэлгэрэнгүй

Говьсүмбэр аймгийн 2018 оны 9 дүгээр сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 10 сар 18. 06 цаг 24 минут
Ажил хайгч иргэд Тайлант сарын эцэст Хөдөлмөр, халамж, үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн ажил хайгч иргэд 246, үүнээс ажил хайгч ажилгүй иргэдийн тоо 170 байгаагийн 105 нь эмэгтэйчүүд байна. Ажил хайгч ажилгүй иргэд өмнөх оны мөн үеэс 11 буюу 6.0 хувиар, өмнөх сараас 47 буюу 21.6 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. Ажил хайгч ажилгүй иргэдийг насны бүлгээр нь авч үзвэл 15-24 насны 30, 25-34 насны 71, 35-44 насны 34, 45-54 насны 27, 55 түүнээс дээш насны 8 иргэн байна. I.2 Ердийн хөдөлгөөн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн мэдээгээр 2018 оны эхний 9 сарын байдлаар 349 эх амаржиж, 350 хүүхэд мэндэлсэн нь өмнөх оны мөн үеэс амаржсан эхийн тоо 66 буюу 23.3 хувиар, төрсөн хүүхдийн тоо 61 буюу 21.1 хувиар тус тус өссөн байна. Нас баралт 60, бүртгүүлсэн гэр бүл 70, цуцалсан гэр бүл 13 байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс цуцалсан гэр бүл 11 буюу -45.8 хувиар, нас баралт -17 буюу -22.1 хувиар буурч , бүртгүүлсэн гэр бүл 16 буюу 29.6 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. Тайлант хугацаанд 5 хүүхэд үрчлэгдсэн. Шилжилт хөдөлгөөний мэдээгээр 430 хүн шилжин ирж, 399 хүн шилжин явсан байна. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал шилжин ирэлт 0.2 хувиар буурсан, шилжин явалт 15.6 хувиар өсчээ.
Дэлгэрэнгүй

2018 оны 9 дүгээр сарын инфографик гарлаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 10 сар 12. 08 цаг 31 минут
2018 оны 9 дүгээр сард ажил хайгч ажилгүй иргэдийн тоо 170 үүнээс эмэгтэй нь 105 буюу 61,7 хувийг эзэлж байна. Ажлын байрны захиалга 15, ажилд зуучлагдсан 23 иргэний 8 эмэгтэй байна. Улсын бүртгэлийн хэлтсийн иргэний бүртгэлийн мэдээгээр аймгийн хэмжээнд 2018 оны эхний 9-р сард 349 эх амаржиж,350 хүүхэд мэндэлсэн нь өмнөх оны мөн үеийнхээс амаржсан эх 66 буюу 23.3 хувиар, төрсөн хүүхэд 61 буюу 21.1 хувиар тус тус өссөн үзүүлэлт байна. Гэмт хэргийн улмаас 76 хүн гэмтэж, 5 хүн нас барсан нь өмнөх оны мөн үеийнхээс гэмтсэн хүний тоо 13 буюу 14.6 хувиар буурсан, нас барсан хүний тоо 3 буюу 37.5 хувь буурсан байна.
Дэлгэрэнгүй

Говьсүмбэр аймгийн 2018 оны 9 дүгээр сарын хэвлэлийн бага хурлын илтгэл

Нийтэлсэн: 2018 он 10 сар 12. 08 цаг 17 минут
Говьсүмбэр аймгийн 2018 оны 9 дүгээр сарын хэвлэлийн бага хурлын илтгэл
Дэлгэрэнгүй

7 хоногийн үнийн мэдээ

     2019 оны 07-р сарын 31-ны байдлаар

Барааны нэр төрөл 

Нэгжийн үнэ

Гурил 1-р зэрэг, кг

1100

Үхрийн мах, кг 

11000

Хонины мах, кг

8000

Ямааны мах, кг

7500

Элсэн чихэр, кг

1700

Цагаан будаа, кг 

2383

Ноолуур, кг

-

Боодолтой өвс 25 кг

-

Шингэн сүү 1л

1400

Бензин, А92

1890

Бензин, А80

1810

Дизелийн түлш 

2467