Говьсүмбэр аймгийн сумдын хүн ам, нийгмийн зарим үзүүлэлт 2003-2016 оноор гарлаа

Нийтэлсэн: 2017 он 02 сар 14. 11 цаг 55 минут
Говьсүмбэр аймгийн сумдын хүн ам, нийгмийн зарим үзүүлэлт 2003-2016 оноор гарлаа
Дэлгэрэнгүй

Хэлтсийн дотоод сургалтаа зохион байгууллаа

Нийтэлсэн: 2017 он 02 сар 14. 10 цаг 53 минут
Хэлтсийн дотоод сургалтаа 2017-02-13-ны өдөр зохион байгууллаа. Энэ удаад “Хэлтсийн хөрөнгөд тавих хяналт, хөрөнгийн хөдөлгөөнтэй холбогдох дүрэм, журам”, сэдвээр гэрээт ажилтан /нягтлан бодогч/ С.Ууганцэцэг сургалт хийлээ.
Дэлгэрэнгүй

Говьсүмбэр аймгийн 2017 оны 1 дүгээр сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2017 он 02 сар 13. 16 цаг 10 минут
Хөдөлмөр, халамж, үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн ажил хайгч ажилгүй иргэдийн тоо 2017 оны 1 сард 327 байгаагийн 182 нь эмэгтэйчүүд байна. Ажил хайгч ажилгүй иргэдийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 192 буюу 2.4 дахин, өмнөх сараас 89 буюу 37.4 хувиар тус тус өссөн үзүүлэлттэй байна. Нэгдүгээр сард Хөдөлмөр, халамж, үйлчилгээний газарт 44 ажлын байрны захиалга ирсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 31 буюу 3.4 дахин нэмэгдсэн байна. Тайлант оны 1-р сард Хөдөлмөр халамж, үйлчилгээний газраар 14 иргэн ажилд зуучлуулсны 8 буюу 57.1 хувь нь эмэгтэйчүүд байна. Ажилд зуучилсан иргэдийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 2.8 дахин өслөө.
Дэлгэрэнгүй

Говьсүмбэр аймгийн 2016 оны нийгэм, эдийн засгийн байдал танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2017 он 02 сар 07. 08 цаг 53 минут
1.1. 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар манай аймаг 16934 хүн, үүнээс эрэгтэй 8476, эмэгтэй 8458 хүнтэй боллоо. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал хүн ам 626 буюу 3.8 хувиар, үүнээс эрэгтэй 230 буюу 2.8 хувиар, эмэгтэй 396 буюу 4.9 хувиар өссөн үзүүлэлттэй гарлаа. Нийт хүн амын 50.1 хувийг эрэгтэйчүүд, 49.9 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байна. Нийт хүн амын 33.8 хувийг 0-15 насны хүүхэд, 60.7 хувийг 16-59 насны хүмүүс, 5.5 хувийг 60 ба түүнээс дээш насны хүмүүс эзэлж байна. Насны бүлгээс харахад 70 ба түүнээс дээш настан 366, 80 ба түүнээс дээш настан 99, 90 ба түүнээс дээш настан 16 тоологдлоо. Дээрх үзүүлэлтийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 70 ба түүнээс дээш настан 2.7 хувиар, 80 ба түүнээс дээш настан 1.0 хувиар, 90 ба түүнээс дээш настан 11.1 хувиар тус тус буурсан байна.
Дэлгэрэнгүй

Дотоод сургалт зохион байгууллаа

Нийтэлсэн: 2017 он 01 сар 30. 15 цаг 39 минут
Хэлтсийн дотоод сургалтаа 2017-01-30-ны өдөр зохион байгууллаа. Энэ удаад “Хөдөө аж ахуйн явцын мэдээ /ХАА-1, ХАА-2, ХАА-3/ болон Ердийн хөдөлгөөний мэдээ авах, нэгтгэх, үр дүнг гаргах ” сэдвээр ахлах мэргэжилтэн Я.Отгонбаяр, “Компъютерийн мэдлэгээ хуваалцацгаая Цуврал-3” сэдвээр мэргэжилтэн Б.Нарантуяа нар сургалт хийлээ.
Дэлгэрэнгүй

2011-2016 оны инфографик гарлаа

Нийтэлсэн: 2017 он 01 сар 25. 09 цаг 56 минут
2011-2016 оны инфографик гарлаа
Дэлгэрэнгүй

Дотоод сургалт зохион байгууллаа

Нийтэлсэн: 2017 он 01 сар 16. 15 цаг 52 минут
Хэлтсийн даргын баталсан төлөвлөгөөний дагуу 2017 оны анхны дотоод сургалтаа зохион байгууллаа. Энэ удаад “ Хүн амын жилийн эцсийн мэдээ болон мал тооллогын жилийн эцсийн мэдээ авах, нэгтгэх, үр дүн, тайланг гаргаж боловсруулах” сэдвээр ахлах мэргэжилтэн Я.Отгонбаяр, “Компъютерийн мэдлэгээ хуваалцацгаая” сэдвээр мэргэжилтэн Б.Нарантуяа нар сургалт хийлээ.
Дэлгэрэнгүй

2016 оны 12 дугаар сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2017 он 01 сар 13. 16 цаг 30 минут
.Нийгмийн байдал I.1 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэн Хөдөлмөр, халамж, үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн ажил хайгч ажилгүй иргэдийн тоо 2016 оны 12 сард 238 байгаагийн 130 нь эмэгтэйчүүд байна. Ажил хайгч ажилгүй иргэдийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 94 буюу 71.7 хувиар буурч өмнөх сарынхаас 19 буюу 8.6 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. Эхний 12 сард Хөдөлмөр, халамж, үйлчилгээний газарт 151 ажлын байрны захиалга ирсэн нь өмнөх сараас 37 буюу 32.5 хувиар өссөн, өмнөх оны мөн үеэс 3.5 дахин буурсан үзүүлэлттэй байна. Хөдөлмөр халамж, үйлчилгээний газраар 49 иргэн ажилд зуучлуулсны 29 нь буюу 59.2 хувь эмэгтэйчүүд байлаа. Ажилд зуучилсан иргэдийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 6.1 дахин буурсан ба өмнөх сартай харьцуулахад 40 хувиар өссөн байна.
Дэлгэрэнгүй