Хэвлэлийн бага хурлын 2019 оны 1 дүгээр сарын илтгэл

Нийтэлсэн: 2019 он 02 сар 14. 15 цаг 25 минут
Тайлант сарын эцэст Хөдөлмөр, халамж, үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн ажил хайгч иргэд 191, үүнээс ажил хайгч ажилгүй иргэдийн тоо 137 байгаагийн 70 нь эмэгтэйчүүд байна.
Дэлгэрэнгүй

Говьсүмбэр аймгийн 2019 оны 1 дүгээр сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 02 сар 14. 08 цаг 41 минут
I.Нийгмийн байдал I.1 Ажил хайгч иргэд Тайлант сарын эцэст Хөдөлмөр, халамж, үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн ажил хайгч иргэд 191, үүнээс ажил хайгч ажилгүй иргэдийн тоо 137 байгаагийн 70 нь эмэгтэйчүүд байна. Ажил хайгч ажилгүй иргэд өмнөх оны мөн үеэс 355 буюу 2.8 дахин буурсн үзүүлэлттэй байна. Нэгдүгээр сард Хөдөлмөр, халамж, үйлчилгээний газарт 3 ажлын байрны захиалга иржээ. Тайлант сард ажилд зуучлагдсан иргэд байхгүй байна.
Дэлгэрэнгүй

Мал тооллогын дүнгээс. /Хамгийн хамгийн/

Нийтэлсэн: 2019 он 01 сар 16. 08 цаг 36 минут
Шивээговь сумын 2 дугаар багийн иргэн Ц.Нэргүй 3116 толгой мал тоолуулж, Говьсүмбэр аймгийн хамгийн олон малтай малчнаар тодорлоо. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Танилцуулга, Статистик үзүүлэлтүүд цэсний Статистик үзүүлэлтээр орж сонирхоно уу.
Дэлгэрэнгүй

Хэвлэлийн бага хурлын 12-р сарын илтгэл

Нийтэлсэн: 2019 он 01 сар 15. 13 цаг 43 минут
Аймгийн хэмжээнд 2017 оны эцэст тоологдсон төллөх насны нийт 201476 хээлтэгч малын 170469 буюу 84.6 хувь нь төллөсөн байна. Төл бойжилт 80.3 хувьтай байна. 2018 оны эхний 12 сарын байдлаар 39535 толгой том мал зүй бусаар хорогдсон нь өмнөх оны мөн үеэс 13.7 дахин их байна. Том малын зүй бус хорогдлын 25.6 хувь нь хээлтэгч мал байна.
Дэлгэрэнгүй

Говьсүмбэр аймгийн 2018 оны 12-р сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 01 сар 14. 08 цаг 22 минут
I.2 Ердийн хөдөлгөөн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн мэдээгээр 2018 оны эхний 12 сарын байдлаар 468 эх амаржиж, 469 хүүхэд мэндэлсэн нь өмнөх оны мөн үеэс амаржсан эхийн тоо 74 буюу 18.8 хувиар, төрсөн хүүхдийн тоо 69 буюу 17.3 хувиар тус тус өссөн байна. Нас баралт 84, бүртгүүлсэн гэр бүл 86, цуцалсан гэр бүл 17 байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс цуцалсан гэр бүл 17 буюу 2 дахин, нас баралт 16 буюу 16.0 хувиар буурч , бүртгүүлсэн гэр бүл 14 буюу 19.4 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. Тайлант хугацаанд 9 хүүхэд үрчлэгдсэн. Шилжилт хөдөлгөөний мэдээгээр 563 хүн шилжин ирж, 466 хүн шилжин явсан байна. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал шилжин ирэлт 12.2 хувиар, шилжин явалт 4.5 хувиар тус тус буурчээ. Нийгмийн халамжийн сангаас 2018 оны эхний 12 сарын байдлаар 7467 хүнд 1973.2 сая төгрөгийн нийгмийн халамжийн үйлчилгээ үзүүлсэн нь өмнөх оны мөн үеэс нийгмийн халамж хүртэгсэд 1833 хүн буюу 65.1 хувиар, олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламж 595.0 сая төгрөг буюу 43.2 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмжид 2018 оны эхний 12 сарын байдлаар 2314 хүн хамруулж 1200.1 сая төгрөг олгосон нь өмнөх оны мөн үеэс 997 хүн буюу 75.7 хувиар, олгосон тэтгэвэр, тэтгэмжийн хэмжээ 446.2 сая төгрөг буюу 59.2 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ хөнгөлөлт, тусламжид 2018 оны эхний 12 сарын байдлаар 5153 хүн хамруулж 773.1 сая төгрөг олгосон нь өмнөх оны мөн үеэс 836 хүн буюу 19.4 хувиар, олгосон халамж үйлчилгээ, хөнгөлөлт, тусламж 148.9 сая төгрөг буюу 23.9 хувиар нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна.
Дэлгэрэнгүй

Говьсүмбэр аймгийн 2018 оны 11 дүгээр сарын инфографик

Нийтэлсэн: 2018 он 12 сар 13. 07 цаг 31 минут
Говьсүмбэр аймгийн 2018 оны 11 дүгээр сарын инфографик хэвлэгдэн гарлаа.
Дэлгэрэнгүй

Хэвлэлийн бага хурлын 11-р сарын илтгэл

Нийтэлсэн: 2018 он 12 сар 12. 07 цаг 02 минут
Аймгийн хэмжээнд 2017 оны эцэст тоологдсон төллөх насны нийт 201476 хээлтэгч малын 141843 буюу 70.4 хувь нь төллөсөн байна. Төл бойжилт 84.9 хувьтай байна. 2018 оны эхний 11 сарын байдлаар 30675 толгой том мал зүй бусаар хорогдсон нь өмнөх оны мөн үеэс 13.9 дахин их байна. Том малын зүй бус хорогдлын 20.8 хувь нь хээлтэгч мал байна.
Дэлгэрэнгүй

Говьсүмбэр аймгийн 2018 оны 11 дүгээр сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 12 сар 12. 03 цаг 36 минут
I.Нийгмийн байдал I.1 Ажил хайгч иргэд Тайлант сарын эцэст Хөдөлмөр, халамж, үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн ажил хайгч иргэд 251, үүнээс ажил хайгч ажилгүй иргэдийн тоо 172 байгаагийн 99 нь эмэгтэйчүүд байна. Ажил хайгч ажилгүй иргэд өмнөх оны мөн үеэс 46 буюу 31.7 хувиар буурч, өмнөх сараас 18 буюу 11.7 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. Арван нэгдүгээр сард Хөдөлмөр, халамж, үйлчилгээний газарт 66 ажлын байрны захиалга иржээ. Тайлант сард 53 иргэн ажилд зуучлагдсаны 29 буюу 54.7 хувь нь эмэгтэйчүүд байна. Ажилд зуучлуулсан иргэд өмнөх оны мөн үеэс 2.9 дахин өссөн болно. I.2 Ердийн хөдөлгөөн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн мэдээгээр 2018 оны эхний 11 сарын байдлаар 421 эх амаржиж, 422 хүүхэд мэндэлсэн нь өмнөх оны мөн үеэс амаржсан эхийн тоо 68 буюу 19.3 хувиар, төрсөн хүүхдийн тоо 63 буюу 17.5 хувиар тус тус нэмэгдсэн байна. Нас баралт 77, бүртгүүлсэн гэр бүл 81, цуцалсан гэр бүл 16 байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс цуцалсан гэр бүл 13 буюу 44.8 хувиар, нас баралт 15 буюу 16.3 хувиар буурч, бүртгүүлсэн гэр бүл 15 буюу 22.7 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. Тайлант хугацаанд 8 хүүхэд үрчлэгдсэн. Шилжилт хөдөлгөөний мэдээгээр 512 хүн шилжин ирж, 465 хүн шилжин явсан байна. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал шилжин ирэлт 8.6 хувиар буурч , шилжин явалт 7.1 хувиар нэмэгджээ.
Дэлгэрэнгүй

7 хоногийн үнийн мэдээ

     2019 оны 09-р сарын 11-ны байдлаар

Барааны нэр төрөл 

Нэгжийн үнэ

Гурил 1-р зэрэг, кг

1100

Үхрийн мах, кг 

10000

Хонины мах, кг

7500

Ямааны мах, кг

7000

Элсэн чихэр, кг

1650

Цагаан будаа, кг 

2375

Ноолуур, кг

-

Боодолтой өвс 25 кг

-

Шингэн сүү 1л

1400

Бензин, А92

1890

Бензин, А80

1810

Дизелийн түлш 

2467