Дотоод сургалт зохион байгууллаа

Нийтэлсэн: 2017 он 01 сар 16. 15 цаг 52 минут
Хэлтсийн даргын баталсан төлөвлөгөөний дагуу 2017 оны анхны дотоод сургалтаа зохион байгууллаа. Энэ удаад “ Хүн амын жилийн эцсийн мэдээ болон мал тооллогын жилийн эцсийн мэдээ авах, нэгтгэх, үр дүн, тайланг гаргаж боловсруулах” сэдвээр ахлах мэргэжилтэн Я.Отгонбаяр, “Компъютерийн мэдлэгээ хуваалцацгаая” сэдвээр мэргэжилтэн Б.Нарантуяа нар сургалт хийлээ.
Дэлгэрэнгүй

2016 оны 12 дугаар сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2017 он 01 сар 13. 16 цаг 30 минут
.Нийгмийн байдал I.1 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэн Хөдөлмөр, халамж, үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн ажил хайгч ажилгүй иргэдийн тоо 2016 оны 12 сард 238 байгаагийн 130 нь эмэгтэйчүүд байна. Ажил хайгч ажилгүй иргэдийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 94 буюу 71.7 хувиар буурч өмнөх сарынхаас 19 буюу 8.6 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. Эхний 12 сард Хөдөлмөр, халамж, үйлчилгээний газарт 151 ажлын байрны захиалга ирсэн нь өмнөх сараас 37 буюу 32.5 хувиар өссөн, өмнөх оны мөн үеэс 3.5 дахин буурсан үзүүлэлттэй байна. Хөдөлмөр халамж, үйлчилгээний газраар 49 иргэн ажилд зуучлуулсны 29 нь буюу 59.2 хувь эмэгтэйчүүд байлаа. Ажилд зуучилсан иргэдийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 6.1 дахин буурсан ба өмнөх сартай харьцуулахад 40 хувиар өссөн байна.
Дэлгэрэнгүй

2017 оны эдийн засгийн хуанли гарлаа

Нийтэлсэн: 2017 он 01 сар 10. 13 цаг 24 минут
Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Статистикийн хэлтсээс уламжлал болон гаргадаг эдийн засгийн хуанли гарлаа
Дэлгэрэнгүй

Говьсүмбэр аймгийн нийгэм, эдийн засгийн зарим үзүүлэлт, сум, багаар, 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар гарлаа

Нийтэлсэн: 2017 он 01 сар 07. 17 цаг 15 минут
Говьсүмбэр аймгийн нийгэм, эдийн засгийн зарим үзүүлэлт, сум, багаар, 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар гарлаа
Дэлгэрэнгүй

МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖИЛ ОЛОН УЛСЫН ТҮВШИНД ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА

Нийтэлсэн: 2017 он 01 сар 07. 11 цаг 53 минут
1. Монгол Улс 2015 онд хүний хөгжлөөр өндөр орнуудын тоонд багтсан. Гэсэн хэдий ч анхаарал хандуулах шаардлагатай дараах асуудлууд байна. Үүнд: хүн амын дундаж наслалт, нэг хүнд ногдох үндэсний нийт орлогын хэмжээ, нялхсын болон 5 хүртлэх насны хүүхдийн эндэгдэл, орчны бохирдол зэрэг анхаарал татсан асуудлууд багтаж байна.
Дэлгэрэнгүй

Монгол улсын аз жаргалын индексийг олон улсын түвшинтэй харьцуулсан судалгаа

Нийтэлсэн: 2017 он 01 сар 07. 11 цаг 43 минут
Дэлхийн түвшинд аз жаргалын индекс 2016 оны тайланд дунджаар 26.4 байгаа нь улс орнуудын хүн амын сайн сайхан байдал, амьдралаас авах сэтгэл ханамжийн түвшингээс доогуур байгааг илтгэж байна. Аз жаргалын индекс Коста Рикад хамгийн өндөр буюу 44.7, Чад улсад хамгийн бага буюу 12.8 байна. Харин Монгол Улсын АЖИ 14.3 юм. Монгол Улсын аз жаргалын индекс 14.3 гарахад хүн амын сайн сайхан байдал 4.9, нэг хүнд ногдох экологийн нөөцийн эрэлт 6.1 га байгаа нь сөргөөр нөлөөлжээ. Монгол Улс аз жаргалын индексээр дэлхийн 140 орноос 136, үзүүлэлт тус бүрээр авч үзэхэд тогтвортой сайн сайхан байдлаар 90, хүн амын дундаж наслалтаар 95, экологийн нөөцийн эрэлтээр 14 дүгээр байранд тус тус эрэмбэлэгджээ.
Дэлгэрэнгүй

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН МАЛ ТООЛЛОГЫН УРЬДЧИЛСАН ДҮН ГАРЛАА

Нийтэлсэн: 2016 он 12 сар 28. 11 цаг 11 минут
Манай аймаг 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар 398.0 мянган толгой малтай болсон нь өмнөх оны мөн үеэс 4.9 хувиар өслөө. Үүнд: адуу 20.3 мянган толгой, үхэр 13.6 мянган толгой, тэмээ 0.8 мянган толгой, хонь 185.9 мянган толгой, ямаа 177.3 мянган толгой боллоо. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал адуу 11.6, үхэр 11.0, хонь 9.9 хувиар өсч, ямаа 0.9 хувиар, тэмээ 5.4 хувиар буурсан байна.
Дэлгэрэнгүй

"Статистик мэдээллийн хэрэглээ" сэдэвт хичээл заалаа.

Нийтэлсэн: 2016 он 12 сар 19. 11 цаг 30 минут
Уул уурхайн жишиг сургууль-Политехник коллежийн 1 дүгээр дамжааны оюутнуудад "Статистик мэдээллийн хэрэглээ" сэдэвт хичээл заалаа. Хамтран ажилласан Политехник коллежийн Нийгмийн түншлэл-Статистик хариуцсан ажилтан Н.Нандинзаяа болон сургалтанд хамрагдсан оюутнууддаа баярлалаа.
Дэлгэрэнгүй