2016 оны 10 дугаар сарын инфографик гарлаа

Нийтэлсэн: 2016 он 11 сар 15. 15 цаг 49 минут
2016 оны 10 дугаар сарын инфографик гарлаа
Дэлгэрэнгүй

2016 оны 10 дугаар сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2016 он 11 сар 15. 14 цаг 07 минут
I.1 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэн Хөдөлмөр, халамж, үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн ажил хайгч ажилгүй иргэдийн тоо 2016 оны 10 сард 313 байгаагийн 214 нь эмэгтэйчүүд байна. Ажил хайгч ажилгүй иргэдийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 121 буюу 27.9 хувиар, өмнөх сарынхаас 2 буюу 0.6 хувиар тус тус буурсан үзүүлэлттэй байна. Эхний 10 сард Хөдөлмөр, халамж, үйлчилгээний газарт 99 ажлын байрны захиалга ирсэн нь өмнөх сараас 1 буюу 1.0 хувиар өссөн, өмнөх оны мөн үеэс 254 буюу 72.0 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. Хөдөлмөр халамж, үйлчилгээний газраар эхний 10 сард 25 иргэн ажилд зуучлуулсны 17 нь буюу 68.0 хувь эмэгтэйчүүд байлаа. Ажилд зуучилсан иргэдийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 8.2 дахин буурсан ба өмнөх сартай харьцуулахад ижил түвшинд байна.
Дэлгэрэнгүй

ХҮН АМ, ОРОН СУУЦНЫ 2015 ОНЫ ЗАВСРЫН ТООЛЛОГЫН ҮР ДҮНГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

Нийтэлсэн: 2016 он 11 сар 14. 15 цаг 40 минут
Монгол Улс 1918 оноос хойш 10 удаа хүн ам, орон сууцны ээлжит тооллогоо амжилттай зохион байгуулж явуулсан бөгөөд 2015 онд анх удаа дунд хугацааны тооллого буюу завсрын тооллогыг зохион байгуулжээ. “Хүн ам, орон сууцны завсрын тооллого”-ыг Монгол Улсын “Статистикийн тухай” хуулийн 7.1-ийн а-д “хvн ам, орон сууцны улсын ээлжит тооллогыг 10 жил тутам, завсрын тооллогыг 5 жил тутам”, “Хүн ам, орон сууцны улсын тооллогын тухай” хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1-д “Завсрын тооллогын тов, үргэлжлэх хугацаа, хамрах хүрээг Yндэсний статистикийн хороо тухай бvр тогтооно” гэж тус тус заасны дагуу Үндэсний Статистикийн Хороо 2015 онд зохион байгуулж, үр дүнг нэгтгэн боловсруулан таницуулж байна.
Дэлгэрэнгүй

ҮСХ, ЭМЯ, ХӨСҮТ хамтран "Улаанбурхан, улаануудын эсрэг дархлал тогтоцын судалгаа"-г явуулах гэрээнд гарын үсэг зурлаа

Нийтэлсэн: 2016 он 11 сар 11. 12 цаг 24 минут
Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага (ДЭМБ)-ын дэмжлэгтэйгээр ҮСХ, ЭМЯ-тай хамтран 2016 оны 11дүгээр сарын 10-наас эхлэн улсын хэмжээнд "Улаанбурхан, улаанууд өвчний эсрэг дархлал тогтоц"-ын судалгааг явуулах гэрээнд гарын үсэг зурлаа. Монгол улсын 6 сартайгаас 35 настай хүн амын улаанбурхан, улаануудын эсрэг дархлал тогтоцыг тогтооход энэхүү судалгааны гол зорилго оршино. Судалгааны үр дүнг улаанбурхан, улаанууд өвчний тархалтыг зогсоох, дархлаажуулалтын дунд болон урт хугацааны бодлого, төлөвлөлтөд ашиглана.
Дэлгэрэнгүй

2016 оны 9 дүгээр сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2016 он 10 сар 14. 19 цаг 34 минут
I.Нийгмийн байдал I.1 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэн Хөдөлмөр, халамж, үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн ажил хайгч ажилгүй иргэдийн тоо 2016 оны 9 сард 315 байгаагийн 219 нь эмэгтэйчүүд байна. Ажил хайгч ажилгүй иргэдийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 176 буюу 35.8 хувиар буурч, өмнөх сарынхаас 132 буюу 72.1 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. Эхний 9 сард Хөдөлмөр, халамж, үйлчилгээний газарт 98 ажлын байрны захиалга ирсэн нь өмнөх сараас өөрчлөлтгүй, өмнөх оны мөн үеэс 237 буюу 70.7 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. Хөдөлмөр халамж, үйлчилгээний газраар эхний 9 сард 25 иргэн ажилд зуучлуулсны 17 нь буюу 68.0 хувь эмэгтэйчүүд байлаа.
Дэлгэрэнгүй

Хэрэглэгч танд энэ өдрийн мэнд хүргэе.

Нийтэлсэн: 2016 он 09 сар 14. 15 цаг 17 минут
Говьсүмбэр аймгийн өргөн хэрэглээний барааны дундаж үнэ 2016 оны 8-р сарын 14-ны өдрийн байдлаар
Дэлгэрэнгүй

2016 оны нийгэм, эдийн засгийн инфографик гарлаа

Нийтэлсэн: 2016 он 09 сар 14. 15 цаг 10 минут
2016 оны нийгэм, эдийн засгийн инфографик гарлаа
Дэлгэрэнгүй

2016 оны 8 дугаар сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2016 он 09 сар 14. 13 цаг 04 минут
I.Нийгмийн байдал I.1 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэн Хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгүүлсэн ажил хайгч ажилгүй иргэдийн тоо 2016 оны 8 сард 183 байгаагийн 124 нь эмэгтэйчүүд байна. Ажил хайгч ажилгүй иргэдийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 347 буюу 65.4 хувиар, өмнөх сарынхаас 120 буюу 39.6 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. Эхний 8 сарын байдлаар Хөдөлмөрийн хэлтэст 98 ажлын байрны захиалга ирсэн нь өмнөх сараас 12 буюу 13.9 хувиар өсч, өмнөх оны мөн үеэс 160 буюу 62.0 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. Хөдөлмөрийн хэлтсээр эхний 8 сард 63 иргэн ажилд зуучлуулсны 39 нь буюу 61.9 хувь эмэгтэйчүүд байлаа.
Дэлгэрэнгүй