Говьсүмбэр аймгийн 2017 оны 5 дугаар сарын нийгэм, эдийн засгийн байдал зарим үзүүлэлтээр гарлаа

Нийтэлсэн: 2017 он 06 сар 14. 18 цаг 03 минут
Говьсүмбэр аймгийн 2017 оны 5 дугаар сарын нийгэм, эдийн засгийн байдал зарим үзүүлэлтээр гарлаа
Дэлгэрэнгүй

Говьсүмбэр аймгийн 2017 оны 5 дугаар сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 06 сар 14. 14 цаг 20 минут
I.1 Ажил хайгч иргэд Тайлант сарын эцэст Хөдөлмөр, халамж, үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн ажил хайгч иргэд 488, үүнээс ажил хайгч ажилгүй иргэдийн тоо 324 байгаагийн 167 нь эмэгтэйчүүд байна. Ажил хайгч ажилгүй иргэд өмнөх оны мөн үеэс 21 буюу 6.9 хувиар, өмнөх сараас 88 буюу 37.3 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.
Дэлгэрэнгүй

Говьсүмбэр аймгийн 2017 оны 4 дүгээр сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 05 сар 12. 14 цаг 18 минут
I.2 Ердийн хөдөлгөөн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн мэдээгээр 2017 оны эхний 4 сарын байдлаар 111 эх амаржиж, 114 хүүхэд мэндэлсэн нь өмнөх оны мөн үеэс амаржсан эхийн тоо 33 буюу 22.9 хувиар, төрсөн хүүхдийн тоо 31 буюу 21.4 хувиар тус тус буурсан байна. Нас баралт 33, бүртгүүлсэн гэр бүл 26, цуцалсан гэр бүл 8 байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс нас баралт 1 буюу 2.9 хувиар буурч, цуцалсан гэр бүл 3 буюу 60.0 хувиар, бүртгүүлсэн гэр бүл 1 буюу 4.0 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. Тайлант хугацаанд 1 хүүхэд үрчлэгдсэн.
Дэлгэрэнгүй

Говьсүмбэр аймгийн хүн ам, өрхийн үндсэн үзүүлэлтийн төлөв байдлын танилцуулга 2010-2016 онуудаар гарлаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 05 сар 01. 14 цаг 40 минут
Говьсүмбэр аймагт оршин суугаа жилийн дундаж хүн амын тоо 2016 онд 16621 болж 2015 оноос 522 буюу 3.2 хувиар, 2010 оноос 2299 буюу 16.1 хувиар, 2005 оноос 4218 буюу 34.0 хувиар тус тус өссөн байна.  
Дэлгэрэнгүй

Говьсүмбэр аймгийн 2017 оны 3 дугаар сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2017 он 04 сар 11. 17 цаг 34 минут
I.1 Ажил хайгч иргэд 2017 оны 3 сард Хөдөлмөр, халамж, үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн ажил хайгч иргэд 427, үүнээс ажил хайгч ажилгүй иргэдийн тоо 273 байгаагийн 148 нь эмэгтэйчүүд байна. Ажил хайгч ажилгүй иргэд өмнөх оны мөн үеэс болон өмнөх сараас 13 буюу 4.5 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. Гуравдугаар сард Хөдөлмөр, халамж, үйлчилгээний газарт 38 ажлын байрны захиалга ирсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 28 буюу 42.4 хувиар буурсан байна. Тайлант сард 18 иргэн ажилд зуучлуулсны 7 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэйчүүд байна. Ажилд зуучлуулсан иргэдийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 28.0 хувиар буурлаа.
Дэлгэрэнгүй

Хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа

Нийтэлсэн: 2017 он 04 сар 11. 17 цаг 28 минут
2017 оны эхний 3 сарын байдлаарх нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлтээр хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй

Хөдөө аж ахуйн салбарын танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2017 он 03 сар 29. 08 цаг 57 минут
Энэхүү танилцуулгаар Говьсүмбэр аймгийн хөдөө аж ахуйн салбарын үзүүлэлтүүд ялангуяа мал аж ахуй, газар тариалангийн хөгжил сүүлийн жилүүдэд ямар түвшинд явагдаж байгааг тооны хэлээр тодорхойлж бодлого баригчдыг болон хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангахад бидний зорилго оршино.
Дэлгэрэнгүй

Говьсүмбэр аймгийн хөдөө аж ахуйн зарим үзүүлэлт 2012-2016 онуудаар инфографикаар гарлаа

Нийтэлсэн: 2017 он 03 сар 24. 19 цаг 44 минут
Говьсүмбэр аймгийн хөдөө аж ахуйн зарим үзүүлэлт 2012-2016 онуудаар инфографикаар гарлаа
Дэлгэрэнгүй