Говьсүмбэр аймгийн 2017 оны 6 дугаар сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2017 он 07 сар 17. 17 цаг 01 минут
I.Нийгмийн байдал I.1 Ажил хайгч иргэд Тайлант сарын эцэст Хөдөлмөр, халамж, үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн ажил хайгч иргэд 457, үүнээс ажил хайгч ажилгүй иргэдийн тоо 298 байгаагийн 165 нь эмэгтэйчүүд байна. Ажил хайгч ажилгүй иргэд өмнөх оны мөн үеэс 134 буюу 81.7 хувиар өсч, өмнөх сараас 27 буюу 8.3 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. Зургаадугаар сард Хөдөлмөр, халамж, үйлчилгээний газарт 31 ажлын байрны захиалга иржээ. Тайлант сард 17 иргэн ажилд зуучлагдсаны 11 буюу 64.7 хувь нь эмэгтэйчүүд байна. Ажилд зуучлуулсан иргэд өмнөх оны мөн үед байгаагүй болно.
Дэлгэрэнгүй

Говьсүмбэр аймгийн ажил эрхлэлтийн байдлын 2016 оны танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2017 он 07 сар 16. 12 цаг 26 минут
Говьсүмбэр аймгийн ажил эрхлэлтийн байдлын 2016 оны танилцуулга гарлаа
Дэлгэрэнгүй

Говьсүмбэр аймгийн аж үйлдвэр, барилга үйлчилгээний салбарын 2016 оны танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2017 он 06 сар 15. 15 цаг 09 минут
Говьсүмбэр аймгийн аж үйлдвэр, барилга үйлчилгээний салбарын 2016 оны танилцуулга гарлаа
Дэлгэрэнгүй

Говьсүмбэр аймгийн 2017 оны 5 дугаар сарын нийгэм, эдийн засгийн байдал зарим үзүүлэлтээр гарлаа

Нийтэлсэн: 2017 он 06 сар 14. 18 цаг 03 минут
Говьсүмбэр аймгийн 2017 оны 5 дугаар сарын нийгэм, эдийн засгийн байдал зарим үзүүлэлтээр гарлаа
Дэлгэрэнгүй

Говьсүмбэр аймгийн 2017 оны 5 дугаар сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 06 сар 14. 14 цаг 20 минут
I.1 Ажил хайгч иргэд Тайлант сарын эцэст Хөдөлмөр, халамж, үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн ажил хайгч иргэд 488, үүнээс ажил хайгч ажилгүй иргэдийн тоо 324 байгаагийн 167 нь эмэгтэйчүүд байна. Ажил хайгч ажилгүй иргэд өмнөх оны мөн үеэс 21 буюу 6.9 хувиар, өмнөх сараас 88 буюу 37.3 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.
Дэлгэрэнгүй

Говьсүмбэр аймгийн 2017 оны 4 дүгээр сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 05 сар 12. 14 цаг 18 минут
I.2 Ердийн хөдөлгөөн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн мэдээгээр 2017 оны эхний 4 сарын байдлаар 111 эх амаржиж, 114 хүүхэд мэндэлсэн нь өмнөх оны мөн үеэс амаржсан эхийн тоо 33 буюу 22.9 хувиар, төрсөн хүүхдийн тоо 31 буюу 21.4 хувиар тус тус буурсан байна. Нас баралт 33, бүртгүүлсэн гэр бүл 26, цуцалсан гэр бүл 8 байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс нас баралт 1 буюу 2.9 хувиар буурч, цуцалсан гэр бүл 3 буюу 60.0 хувиар, бүртгүүлсэн гэр бүл 1 буюу 4.0 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. Тайлант хугацаанд 1 хүүхэд үрчлэгдсэн.
Дэлгэрэнгүй

Говьсүмбэр аймгийн хүн ам, өрхийн үндсэн үзүүлэлтийн төлөв байдлын танилцуулга 2010-2016 онуудаар гарлаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 05 сар 01. 14 цаг 40 минут
Говьсүмбэр аймагт оршин суугаа жилийн дундаж хүн амын тоо 2016 онд 16621 болж 2015 оноос 522 буюу 3.2 хувиар, 2010 оноос 2299 буюу 16.1 хувиар, 2005 оноос 4218 буюу 34.0 хувиар тус тус өссөн байна.  
Дэлгэрэнгүй

Говьсүмбэр аймгийн 2017 оны 3 дугаар сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2017 он 04 сар 11. 17 цаг 34 минут
I.1 Ажил хайгч иргэд 2017 оны 3 сард Хөдөлмөр, халамж, үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн ажил хайгч иргэд 427, үүнээс ажил хайгч ажилгүй иргэдийн тоо 273 байгаагийн 148 нь эмэгтэйчүүд байна. Ажил хайгч ажилгүй иргэд өмнөх оны мөн үеэс болон өмнөх сараас 13 буюу 4.5 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. Гуравдугаар сард Хөдөлмөр, халамж, үйлчилгээний газарт 38 ажлын байрны захиалга ирсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 28 буюу 42.4 хувиар буурсан байна. Тайлант сард 18 иргэн ажилд зуучлуулсны 7 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэйчүүд байна. Ажилд зуучлуулсан иргэдийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 28.0 хувиар буурлаа.
Дэлгэрэнгүй