Говьсүмбэр аймгийн 2017 оны 10 дугаар сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 11 сар 10. 15 цаг 06 минут
Тайлант сарын эцэст Хөдөлмөр, халамж, үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн ажил хайгч иргэд 280, үүнээс ажил хайгч ажилгүй иргэдийн тоо 185 байгаагийн 111 нь эмэгтэйчүүд байна. Ажил хайгч ажилгүй иргэд өмнөх оны мөн үеэс 29 буюу 18.6 хувиар, өмнөх сараас 4 буюу 2.2 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. Аравдугаар сард Хөдөлмөр, халамж, үйлчилгээний газарт 33 ажлын байрны захиалга иржээ.Тайлант сард 21 иргэн ажилд зуучлагдсаны 4 буюу 19.0 хувь нь эмэгтэйчүүд байна. Ажилд зуучлуулсан иргэд өмнөх оны мөн үед байгаагүй болно.
Дэлгэрэнгүй

Хэрэглэгчдэд зориулан “Статистикийн мэдээ, мэдээллийн хэрэгцээ, шаардлага” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 11 сар 09. 11 цаг 55 минут
2017-11-08-ны өдөр “Статистикийн мэдээ, мэдээллийн хэрэгцээ, шаардлага” сэдэвт сургалтыг Баянтал сумын хэрэглэгчдэд зориулан зохион байгуулав. Сургалтанд идэвхтэй оролцсон иргэддээ баярлалаа.
Дэлгэрэнгүй

Бизнес эрхлэгчдэд зориулсан сургалт зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 11 сар 03. 14 цаг 40 минут
2017-11-03-ны өдөр “Статистикийн мэдээ, мэдээллийн хэрэгцээ, шаардлага” сэдэвт сургалтыг Шивээговь сумын бизнес эрхлэгчдэд зориулан зохион байгууллаа. Бизнес эрхлэгчиддээ баярлалаа.
Дэлгэрэнгүй

“Статистикийн боловсрол” сэдэвт сургалт зохион байгуулагдлаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 11 сар 03. 10 цаг 23 минут
2017-11-02-ны өдөр “Статистикийн боловсрол” сэдэвт сургалтыг Шивээговь сумын ЕБС-ийн ахлах ангийн сурагчдад зориулан зохион байгууллаа. Сургалтанд хамрагдсан нийт сурагчиддаа сурлагын өндөр амжилт хүсье.
Дэлгэрэнгүй

Говьсүмбэр аймгийн 2017 оны 9 дүгээр сарын нийгэм, эдийн засгийн зарим үзүүлэлтүүд

Нийтэлсэн: 2017 он 10 сар 12. 17 цаг 14 минут
Говьсүмбэр аймгийн 2017 оны 9 дүгээр сарын нийгэм, эдийн засгийн зарим үзүүлэлтүүд
Дэлгэрэнгүй

Говьсүмбэр аймгийн 2017 оны 9 дүгээр сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2017 он 10 сар 11. 10 цаг 23 минут
I.2 Ердийн хөдөлгөөн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн мэдээгээр 2017 оны эхний 9 сарын байдлаар 283 эх амаржиж, 289 хүүхэд мэндэлсэн нь өмнөх оны мөн үеэс амаржсан эхийн тоо 69 буюу 19.6 хувиар, төрсөн хүүхдийн тоо 68 буюу 19.0 хувиар тус тус буурсан байна. Нас баралт 77, бүртгүүлсэн гэр бүл 54, цуцалсан гэр бүл 24 байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс цуцалсан гэр бүл 10 буюу 71.4 хувиар өсч, нас баралт 2 буюу 2.5 хувиар , бүртгүүлсэн гэр бүл 10 буюу 15.6 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. Тайлант хугацаанд 2 хүүхэд үрчлэгдсэн. Шилжилт хөдөлгөөний мэдээгээр 431 хүн шилжин ирж, 345 хүн шилжин явсан байна. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал шилжин ирэлт 22.5 хувиар, шилжин явалт 26.8 хувиар тус тус буурчээ.
Дэлгэрэнгүй

Говьсүмбэр аймгийн 2017 оны 8 дугаар сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2017 он 09 сар 15. 14 цаг 03 минут
I.Нийгмийн байдал I.1 Ажил хайгч иргэд Тайлант сарын эцэст Хөдөлмөр, халамж, үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн ажил хайгч иргэд 287, үүнээс ажил хайгч ажилгүй иргэдийн тоо 186 байгаагийн 104 нь эмэгтэйчүүд байна. Ажил хайгч ажилгүй иргэд өмнөх оны мөн үеэс 5 буюу 2.7 хувь өсч, өмнөх сараас 80 буюу 30.1 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. Наймдугаар сард Хөдөлмөр, халамж, үйлчилгээний газарт 43 ажлын байрны захиалга иржээ. Тайлант сард 37 иргэн ажилд зуучлагдсаны 6 буюу 16.2 хувь нь эмэгтэйчүүд байна. Ажилд зуучлуулсан иргэд өмнөх оны мөн үед байгаагүй болно.
Дэлгэрэнгүй

Говьсүмбэр аймгийн 2017 оны 7 дугаар сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2017 он 08 сар 15. 11 цаг 57 минут
I.2 Ердийн хөдөлгөөн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн мэдээгээр 2017 оны эхний 7 сарын байдлаар 196 эх амаржиж, 203 хүүхэд мэндэлсэн нь өмнөх оны мөн үеэс амаржсан эхийн тоо 66 буюу 25.2 хувиар, төрсөн хүүхдийн тоо 63 буюу 23.7 хувиар тус тус буурсан байна. Нас баралт 66, бүртгүүлсэн гэр бүл 34, цуцалсан гэр бүл 16 байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс цуцалсан гэр бүл 6 буюу 60.0 хувиар, нас баралт 3 буюу 24.5 хувиар өсч , бүртгүүлсэн гэр бүл 11 буюу 24.4 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. Тайлант хугацаанд 2 хүүхэд үрчлэгдсэн. Шилжилт хөдөлгөөний мэдээгээр 265 хүн шилжин ирж, 234 хүн шилжин явсан байна. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал шилжин ирэлт 43.1 хувиар, шилжин явалт 33.0 хувиар тус тус буурчээ. IV. Гэмт хэрэг Аймгийн Цагдаагийн хэлтсийн мэдээгээр 2017 оны эхний 7 сарын байдлаар 105 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 24 буюу 18.6 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. Өмнөх оны мөн үеэс нийт гэмт хэргийн тоо буурахад өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг болон хүний амь бие, эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэг тодорхой хэмжээгээр буурсан нь голлон нөлөөлсөн байна. Илрээгүй гэмт хэрэг 22 байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 22.2 хувиар өссөн. Гэмт хэрэг илрүүлэлтийн хувь 55.0 болсон нь өмнөх оны мөн үеэс 17 пунктээр буурсан үзүүлэлттэй байна.
Дэлгэрэнгүй