Говьсүмбэр аймгийн аж үйлдвэр, барилга, үйлчилгээний салбарын 2018 оны танилцуулга

Нийтэлсэн: 2019 он 06 сар 28. 06 цаг 54 минут
“Говьсүмбэр аймгийн аж үйлдвэр, барилга, үйлчилгээний салбар” танилцуулгад аймгийн нутаг дэвсгэрт үйлдвэр, барилга, худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг сонгон авч зах зээл дээр эзлэх байр суурийн талаарх мэдээллийг оруулж өглөө. Аймгийн эдийн засаг, дэд бүтцийн үндсэн үзүүлэлтүүдээр нэгдсэн танилцуулга бэлтгэж, тэдгээр үзүүлэлтэд гарсан өөрчлөлт, цаашдын чиг хандлагыг тодорхойлж орон нутгийн удирдлагыг дэлгэрэнгүй мэдээллээр хангахад чиглэгдэнэ. Аж үйлдвэрийн салбарыг эрчимтэй хөгжүүлэхэд нөөц боломжийг хэрхэн ашиглах ,улс,бүс нутгийн түвшинд эзэлж буй байр суурь , цаашдын чиг хандлагыг тодорхойлоход судалгааны зорилго оршино. Аж үйлдвэр, барилга, үйлчилгээний салбар нь Говьсүмбэр аймгийн голлох салбар мөн бөгөөд цаашид энэ салбаруудын аймгийн ДНБ-д нөлөөлөх нөлөөлөл, хандлагыг нэмэгдүүлэх, өнгөрсөн оны мөн үеийн гүйцэтгэлтэй харьцуулалт хийх, аймгийн хөгжлийн индексээр эзлэх байр суурийг нэмэгдүүлэх, түүгээр зогсохгүй хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийг мэдээнд бүрэн хамруулах нь цаг үеийн тулгамдсан асуудлын нэг болж байна.
Дэлгэрэнгүй

Говьсүмбэр аймгийн 2019 оны 5 дугаар сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 06 сар 14. 09 цаг 57 минут
I.Нийгмийн байдал I.1 Ажил хайгч иргэд Тайлант сарын эцэст Хөдөлмөр, халамж, үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн ажил хайгч иргэд 308, үүнээс ажил хайгч ажилгүй иргэдийн тоо 201 байгаагийн 100 нь эмэгтэйчүүд байна. Ажил хайгч ажилгүй иргэд өмнөх оны мөн үеэс 87 буюу 30.2 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. Тавдугаар сард Хөдөлмөр, халамж, үйлчилгээний газарт 53 ажлын байрны захиалга иржээ. Тайлант сард ажилд зуучлагдсан 12 иргэний 6 эмэгтэй байна.
Дэлгэрэнгүй

Хэвлэлийн бага хурлын 2019 оны 5 дугаар сарын илтгэл

Нийтэлсэн: 2019 он 06 сар 14. 09 цаг 22 минут
Хэвлэлийн бага хурлын 2019 оны 5 дугаар сарын илтгэл
Дэлгэрэнгүй

Статистикийн өврийн дэвтэр

Нийтэлсэн: 2019 он 05 сар 24. 06 цаг 27 минут
Улсын бага хурлын 1991 оны 6-р сарын 21-ны өдрийн 46 дугаар тогтоолоор Дорноговь аймгийн Сүмбэр, Шивээговь хороо, Улаанбаатар хотын Баянтал хороог нэгтгэн улсын зэрэглэлтэй Чойр хотыг байгуулжээ. УИХ-ын 1994 оны 5-р сарын 6-ны өдрийн 32-р тогтоол гарч, Чойр хотын хилийн цэсээр Говьсүмбэр аймаг байгуулагдсан юм. Говьсүмбэр аймаг нь Монгол улсын төвийн бүсийн зүүн өмнөд хэсэгт хойд өргөргийн 46057’- 47002’, зүүн уртрагийн 1070 57’- 1090 04’-т байрладаг. Улаанбаатар хотоос зүүн өмнө зүгт 250 км-ийн зайд оршдог. Хойд талаараа Төв аймгийн Баянжаргалан, Баянцагаан, Баян сумдтай, зүүн ба зүүн хойд хэсгээрээ Хэнтий аймгийн Дархан, Дэлгэрхаан сумдтай, баруун болон баруун өмнөд хэсгээрээ Дундговь аймгийн Баянжаргалан, Цагаандэлгэр, Говь-Угтаал, Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумдтай тус тус хиллэдэг, 5.5 мянган километр хавтгай дөрвөлжин нутаг дэвсгэртэй. Далайн түвшнээс дээш 1000-1200 метрийн өндөрт оршдог говь, тал хээр хосолсон эх газрын эрс тэс уур амьсгалтай. Жилд унах тунадасны хэмжээ говийн бүсийнхээс илүү /дунджаар 200-250 мм/ бөгөөд температурын ялгаа зундаа +370, өвөл -370 градус байдаг. Дэд бүтцийн хувьд Москва-Улаанбаатар-Бээжинг холбосон Транс Сибирийн олон улсын транзит төмөр зам, ОХУ-БНХАУ-ыг холбосон авто зам, агаарын коридор дайран өнгөрдөг.
Дэлгэрэнгүй

Хэвлэлийн бага хурлын 2019 оны 4 дүгээр сарын илтгэл

Нийтэлсэн: 2019 он 05 сар 15. 11 цаг 11 минут
ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ (2019 оны эхний 4 сар)
Дэлгэрэнгүй

2019 оны 04 дүгээр сарын аймгийн нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа

Нийтэлсэн: 2019 он 05 сар 15. 11 цаг 04 минут
Тайлант сарын эцэст Хөдөлмөр, халамж, үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн ажил хайгч иргэд 266, үүнээс ажил хайгч ажилгүй иргэдийн тоо 193 байгаагийн 96 нь эмэгтэйчүүд байна. Ажил хайгч ажилгүй иргэд өмнөх оны мөн үеэс 43 буюу 48.4 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. Дөрөвдүгээр сард Хөдөлмөр, халамж, үйлчилгээний газарт 32 ажлын байрны захиалга иржээ. Тайлант сард ажилд зуучлагдсан иргэд 17, үүнээс 7 нь эмэгтэй байна.
Дэлгэрэнгүй

Говьсүмбэр аймгийн 2019 оны 3 дугаар сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 04 сар 11. 07 цаг 28 минут
II.2 Нийгмийн халамж Нийгмийн халамжийн сангаас 2019 оны эхний 3 сарын байдлаар 3953 хүнд 597.2 сая төгрөгийн нийгмийн халамжийн үйлчилгээ үзүүлсэн нь өмнөх оны мөн үеэс нийгмийн халамж хүртэгсэд 293 хүн буюу 8.0 хувиар, олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж 73.1 сая төгрөг буюу 27.9 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.  Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмжид 1632 хүн хамруулж 299.4 сая төгрөг олгосон нь өмнөх оны мөн үеэс 102 хүн буюу 6.7 хувиар, олгосон тэтгэвэр, тэтгэмжийн хэмжээ 24.6 сая төгрөг буюу 8.9 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.  Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ хөнгөлөлт, тусламжид 2321 хүн хамруулж 297.9 сая төгрөг олгосон нь өмнөх оны мөн үеэс 191 хүн буюу 8.9 хувь, олгосон халамж үйлчилгээ, хөнгөлөлт, тусламж 48.5 сая төгрөг буюу 19.5 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.
Дэлгэрэнгүй

Говьсүмбэр аймгийн 2018 оны статистикийн эмхэтгэл хэвлэгдэн гарлаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 04 сар 09. 08 цаг 50 минут
ХҮН АМ, ӨРХ, НИЙГМИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 1.1. 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар манай аймаг 17489 хүн, үүнээс эрэгтэй 8766, эмэгтэй 8723 хүнтэй боллоо. Өмнөх онтой харьцуулбал хүн ам 90, үүнээс эрэгтэй 43, эмэгтэй 47 -оор буюу хүн ам дүнгээрээ болон хүйсээрээ 0.5 хувиар өссөн үзүүлэлттэй гарлаа. Нийт хүн амын 50.1 хувийг эрэгтэйчүүд, 49.9 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байна. Нийт хүн амын 33.8 хувийг 0-14 насны хүүхэд, 60.2 хувийг 15-59 насны хүмүүс, 6.0 хувийг 60 ба түүнээс дээш насны хүмүүс эзэлж байна. Насны бүлгээс харахад 70 ба түүнээс дээш настан 392, 80 ба түүнээс дээш настан 120, 90 ба түүнээс дээш настан 19 тоологдлоо. Дээрх үзүүлэлтийг өмнөх онтой харьцуулбал 70 ба түүнээс дээш настан 6.2 хувиар, 80 ба түүнээс дээш настан 5.2 хувиар, 90 ба түүнээс дээш настан 5.5 хувиар тус тус өссөн байна. Манай аймгийн иргэдээс гадаадад 6 ба түүнээс дээш сарын хугацаагаар оршин суугаа 290 иргэн бүртгэгдсэн бөгөөд тэдгээрийн 134 буюу 46.2 хувь нь эрэгтэйчүүд, 156 буюу 53.8 хувь нь эмэгтэйчүүд байна. Өмнөх онтой харьцуулбал гадаадад суугаа иргэд 55.9 хувиар, үүнээс эрэгтэйчүүд 52.3 хувиар, эмэгтэйчүүд 59.2 хувиар тус тус өссөн үзүүлэлт гарлаа. Тайлант онд 5388 өрх тоологдсон нь өмнөх оноос 24 өрхөөр буюу 0.4 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. Нийт өрхөөс 3167 буюу 58.8 хувь нь аймгийн төвд, 944 буюу 17.5 хувь нь сумын төвд, 1277 өрх буюу 23.7 хувь нь хөдөөд байршиж байгаа бөгөөд нийт өрхөөс 10 буюу түүнээс дээш ам бүлтэй өрх 17 тоологдлоо.
Дэлгэрэнгүй

7 хоногийн үнийн мэдээ

     2019 оны 06-р сарын 26-ны байдлаар

Барааны нэр төрөл 

Нэгжийн үнэ

Гурил 1-р зэрэг, кг

1100

Үхрийн мах, кг 

11000

Хонины мах, кг

8500

Ямааны мах, кг

7500

Элсэн чихэр, кг

1700

Цагаан будаа, кг 

2383

Ноолуур, кг

-

Боодолтой өвс 25 кг

-

Шингэн сүү 1л

2200

Бензин, А92

1940

Бензин, А80

1840

Дизелийн түлш 

2467